Fortsätt till innehållet
Två vuxna och tre barn lånar böcker vid biblioteket. En bibliotekarie sitter bakom disken och lånar ut böcker.

Bibliotek

Karleby stad erbjuder biblioteksservice vid huvudbiblioteket, bokbussen, samt vid fem närbibliotek: Björkhagen, Kelviå, Lochteå, Ullava och Rahkonen.

Fotograf: Tomi Hirvinen

Evenemang i biblioteken

 • Lyrikkurs

  Välkommen på Lyrikkurs i Karleby stadsbibliotek. Undervisningen sker på finska, men en av handledarna pratar också svenska. Kursen hålls under hösten 2023 och våren 2024.

  Vad gör man på lyrikkursen? Deltagarna skriver och analyserar texter, samt ger varandra feedback. Under kursen är det också möjligt att framföra egna sånger eller texter. Du kan delta vid alla tillfällen eller bara enstaka gånger. Du kan fokusera enbart på att skriva texter om du vill.

  Lyrikkursen har fått understöd av Regionförvaltningsverket och arrangeras av Karleby stadsbibliotek och Soiva ry. Anmäl dig till kursen: kertsikp(at)gmail.com

 • Läshund Titi i biblioteket

  Läshund Titi i biblioteket torsdag 9.11, 23.11, 7.12 och 14.12 kl. 17.30 – 18.30.

  Boka tid vid info på första våningen eller kirjasto.lanu@kokkola.fi eller tel. 040 8065435.

 • Brädspelsklubben

  Brädspelsklubben i bibban på lördagar 25.11 och 16.12 klockan 9-15.

  Brädspelsklubben samlas i Läsesällskapets rum. Träffarna är avgiftsfria. Som ledare fungerar Daniel Westman.

  Det finns spel för alla, från nybörjare till erfarna spelare. Välkommen att spela brädspel!

 • Vi reser till stenåldern – en interaktiv uppgiftsbana

  Vi reser till stenåldern – en interaktiv uppgiftsbana i stadsbiblioteket 13.11 – 30.12.2023

  Vi reser till stenåldern är en interaktiv uppgiftbana för skolgrupper, barn och barnfamiljer. Uppgiftsbanan hittar du på nedre våningen i huvudbiblioteket och du kan besöka den under bibliotekets öppettider.

  Inspiration till uppgiftsbanan komeer från arkeolog Lauri Skantsis doktorsavhandling.

 • час українських казок – Sagostund på ukrainska

  Karleby stadsbibliotek onsdagen 15.11, 29.11 och 13.12 kl. 17.30.

  Fritt inträde. Välkommen!

 • Talboken ger personer med läsnedsättning möjlighet att läsa själv

  Kämpar du eller din närstående med att läsa tryckta böcker? Celias böcker kan användas av alla med läsnedsättning och som har svårt att läsa vanliga tryckta böcker. En läsnedsättning kan bland annat vara olika funktionsvariationer, nedsatt syn, svårigheter med att hålla i en fysisk bok eller svårigheter med läsflyt.

  Celias utbud omfattar skönlitteratur, facklitteratur samt läroböcker.

  Celias tjänster är gratis. Fråga bibliotekets personal för mera information.

 • Sagostunder på svenska

  Sagostunder på svenska i Karleby stadsbibliotek i Hongellsalen.

  Torsdag 23.11 klockan 9.30-10.00
  Torsdag 7.12 klockan 9.30-10.00

 • KOHASU -utställning

  Karleby stadsbibliotek 4-16.12.2023.

  KOHASU, dvs hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen  erbjuder möjligheter till olika slags hobbyverksamhet för elever i Karlebys grundskolor på skolan och andra verksamhetsställen.

  KOHASU-klubbarnas konstutställning från höstterminens verksamhet kan du beundra i biblioteket 4-16.12. I utställningen ingår arbeten från klubbarna i bildkonst, hantverk samt media.

 • Maria och Mirjam Porkola – teckningar och målningar 

  Teckningar och målningar av Maria och Mirjam Porkola i Karleby stadsbibliotek 5-29.12.2023.

 • Bokbabbel

  Läsesällskapets rum i huvudbiblioteket kl. 17.30-18.30

  VI boktipsar varandra och pratar om böcker. Kom med!

  Ingen förhandsanmälan behövs. Kravlöst bokbabbel!

  2024 träffas vi

  Måndag 8.1 – tema finländska författare
  Måndag 5.2
  Måndag 4.3
  Måndag 8.4

 • Folkhälsan och LL-Center erbjuder Kurs för frivilliga högläsare

  Vill du läsa högt för personer på äldreboende? Kom på kurs!

  Kursen är gratis och består av tre kvällsträffar. Kursen leds av Veronica Andersson, LL-Center och Pia Nabb, Folkhälsan.

  Onsdagen den 7.2 kl. 17–20
  Torsdagen den 8.2 kl. 17–20
  Onsdagen den 20.3 kl. 16–19

  Plats: Karleby Folkhälsan Emeliehemmet (dag 1 och 2) Sjukhusgatan 11 och Karleby huvudbibliotek (dag 3) Storgatan 3

  Innehåll
  Att vara frivillig på Folkhälsan. – Att bemöta åhörare med olika behov. – Det fina med högläsning. – Att förbereda läsestunden. – Vad kan man läsa? – Vad är lättläst litteratur? – Då läsningen skapar samtal.

  Vi hjälper dig att få kontakt med ett äldreboende där du kan börja läsa. Din medverkan i kursen förbinder dig inte till fortsatt uppdrag.

  Gemensam skjuts från Jakobstad och Kronoby ordnas vid behov.

  Kaffeservering

  Anmäl dig senast måndag 29.1.2024 till: Pia Nabb pia.nabb@folkhalsan.fi Tel. 050 542 8175 eller via följande länk: https://folkhalsan.fi/kurser/seniorverksamhet/kurs-for-frivilliga-hoglasare/

  I mars ordnar vi en likadan kurs där du kan delta antingen på distans eller tillsammans med andra i Folkhälsanhusen i Vasa och Närpes. Info på webben.