Fortsätt till innehållet
Utsikt från Karlebysalen.
Karleby stad

Stadens fastigheter

Stadsmiljöns ansvarsområdet byggnation svarar för planering, byggande och underhåll av de byggobjekt som ingår i stadens investerings- och totalrenoveringsprogram.

Fastighetsförvaltningen ansvarar för att stadens verksamhetslokaler fungerar, är hälsosamma och trygga för användarna. Fastighetsförvaltningen ansvarar för att fastigheternas värde bibehålls och att lokalerna är förmånliga att använda.

Städ- och matservices städare som arbetar i ämbetsverk sköter om renligheten och trivseln bland annat i bibliotek, räddningsverk och stadshuset. De arbetar i olika idrottsanläggningar såsom ishallen, simhallen, fritidslokaler och servicebyggnader vid uteplaner..

Staden säljer sådana byggnader som den inte längre behöver för sin verksamhet. Försäljningen utgår från stadens målinriktade lokalitetsplan och på en mera ingående försäljningsplan på basis av den. Försäljningsobjekt säljs i huutokaupat.com eller fastighetsförmedlare svarar för försäljningen i praktiken.