Fortsätt till innehållet

Karleby utvecklas hållbart

Ett av de största globala miljöproblemen är klimatförändringen. Den berör oss alla och de internationella målen förpliktar Finland att stävja klimatuppvärmningen. En ny grund för verksamheten i Karleby stadsstrategi 2022–2025 är stadens mål som gäller koldioxidneutralitet. Detta mål bidrar till att bygga upp förutsättningar för stadens framgång under kommande årtionden och generationer. Målet är att staden ska vara koldioxidneutral före 2035.

Fotograf: Konsta Linkola

Ajankohtaista