Fortsätt till innehållet
Uimavalvoja uimahallin altaan äärellä

Staden som arbetsgivare

Karleby stad är en branschövergripande organisation som sysselsätter ca 2300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar servicen och stärker Karlebys livskraft.

Fotograf: Martti Pukkinen

  • Kvinnan tittar på kameran
    Personal

    Vår personal består av ett stort antal personer med kompetens inom olika branscher. Till personalen hör företrädare för över 300 olika yrkesbeteckningar.

  • Lärare och skolelev
    Lediga jobb

    Karleby stad är sysselsätter ca 2300 yrkeskunniga inom olika branscher. Du kan söka via webbtjänsten Kuntarekry.fi bland lediga arbetsplatser och samtidigt…