Fortsätt till innehållet
Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Serviceställen

Karleby stad

PB 43
67101 Karleby

Stadshuset, Salutorget 5

Tfn 06 828 9111
Fax 06 828 9389

kokkola(at)kokkola.fi

Kundtjänsten (stadshuset)

Obs! Karleby stadshus håller sina dörrar stängda till början av augusti.

  • Kundtjänsten fungerar via elektroniska kanaler och telefon.
  • Om epidemiläget tillåter det öppnas dörrarna till stadshuset och till andra kundtjänstplatser igen måndagen den 2 augusti.
  • Stadens personal iakttar fortfarande den gällande omfattande rekommendationen om distansarbete och sammanträden och möten ordnas i första hand på distans.

Stadens kundtjänst finns intill ingången vid Ämbetsgränd.

Kundtjänsten ger råd och vägledning i frågor som gäller stadens tjänster och verksamhet må-fr kl. 8–16.

Kundtjänsten
Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby
PB 43, 67101 Karleby
Tfn 040 806 5001, 040 806 5002, 0408065020
Fax (06) 828 9389
asiakaspalvelu(at)kokkola.fi

Ingång till tillställningar i Karlebysalen och Oppistan samt i restaurang Coccolita via dörrarna mot torget.

Samtalsförmedling

Samtalsförmedlingen betjänar vardagar kl. 8.00–16.00 på numret 06 828 9111.

Ifall det direkta telefonnumret inte är känt kan man via växeln bli kopplad till telefonnummer inom Karleby stad.

Registratur- och arkivtjänster

Serviceställen