Fortsätt till innehållet
Puheenjohtajan nuija ja asiakirjapino

Förvaltning och beslutsfattande

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi. Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi.

Fotograf: Mostphotos

 • Pappersbunt är på bordet.
  Föredragnings­listor, protokoll och tjänsteinne­havarbeslut

  Föredragningslistor och protokoll publiceras på stadens webbplats.

 • Puheenjohtajan nuija ja kokousasiakirjoja
  Beslutsfattande

  Ledningen av staden bygger på stadsstrategin, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut av stadsfullmäktige.

 • Organisationsmodell.
  Organisation

  Karleby stads kommunkoncern bildas av stadsorganisationen, affärsverket Karleby Vatten och dottersamfund, intressesamfund och samkommuner.

 • De unga och de gamla handerna tillsammansa.
  Stadens strategi

  Strategins centrala teman är förnyelse, stabilisering av ekonomin och stadens roll som skapare av förutsättningar parallellt med rollen som producent. Dessa…

 • Kolikoiden keskeltä kasvaa taimi, jota kastellaan kastelukannulla.
  Ekonomi

  I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för organens verksamhet och ekonomi och de anslag och beräknade inkomster som målen…

 • Röstning på gång.
  Delta och påverka

  Att påverka ärenden och de slutliga besluten är lättast medan beredningen pågår. Det finns också andra sätt att delta och påverka