Fortsätt till innehållet

Elevansökan

Ansökningstiden för nya elever till studier inom den grundläggande kostundervisningen för småbarn samt till den första årskursen är på våren. Ansökning till läsåret 2022-2023 har tagit slut 8.5.2022.

Under läsåret kan dfråga rektorn om lediga platser i grupperna avsedda för äldre elever.

Studierna för småbarn är avsedda för barn som fyller sex år under ansökningsåret. Barn som börjar i årskurs 1 eller 2 följande höst kan söka till bildkonstskolans första årskurs. Ansök om en plats med den elektroniska blanketten från länken nedan. Barnet ska vara Karlebybo när bildkonstskolan börjar. 

Du kan ansöka om en plats i en finskspråkig eller svenskspråkig grupp. Om det inte finns tillräckligt med svenskspråkiga sökande bildas vid behov en tvåspråkig grupp.  

Om antalet sökande är fler än antalet elevplatser lottas elevplatserna ut. 

Anmälan till bildkonstkurserna i Kelviå, Lochteå och Maringais samt andra öppna bildkonstkurser sker i augusti. Information om anmälan ges på bildkonstskolans webbplats och i kursprogrammet för Karlebynejdens institut.

Om du har problem med anmälning, vänligen kontakta kansliet tel: 0408065167