Fortsätt till innehållet

Elevansökan

Ansökningstiden för nya elever till studier inom den grundläggande konstundervisningen för småbarn (barn födda 2017) samt till den första årskursen (barn födda 2015-2016) är 3.4.-30.4.2023.

Studierna för småbarn är avsedda för barn som fyller sex år under ansökningsåret. Barn som börjar i årskurs 1 eller 2 följande höst kan söka till bildkonstskolans första årskurs. Ansök om en plats med den elektroniska blanketten från länken nedan. Barnet ska vara Karlebybo när bildkonstskolan börjar. 

Du kan ansöka om en plats i en finskspråkig eller svenskspråkig grupp. Om det inte finns tillräckligt med svenskspråkiga sökande bildas vid behov en tvåspråkig grupp.  

Om antalet sökande är fler än antalet elevplatser lottas elevplatserna ut. 

Under läsåret kan dfråga kansliet om lediga platser i grupperna avsedda för äldre elever.

Anmälan till bildkonstkurserna i Kelviå samt andra öppna bildkonstkurser sker i augusti.  Information om anmälan ges på bildkonstskolans webbplats och i kursprogrammet för Karlebynejdens institut.

Om du har problem med anmälning, vänligen kontakta kansliet tel: 0408065167