Fortsätt till innehållet

Elevansökan

  • Ansökningstiden pågår under tiden 16.4.–7.5.2023

    Barn födda 2017 kan söka till konstundervisningen för småbarn och barn födda 2015 eller 2016 kan söka till den första årskursen inom den grundläggande konstundervisningen. Ansökningstiden är stängd. Barnet ska vara Karlebybo när bildkonstskolan börjar. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

    Du kan ansöka om en plats i en finskspråkig eller svenskspråkig grupp. Om det inte finns tillräckligt med svenskspråkiga sökande bildas vid behov en tvåspråkig grupp. Om antalet sökande är fler än antalet elevplatser lottas elevplatserna ut.

    Välkommen med i en trevlig och kreativ hobby! 

  • Under läsåret kan dfråga kansliet om lediga platser i grupperna avsedda för äldre elever.

  • Anmälan till bildkonstkurserna i Kelviå samt andra öppna bildkonstkurser sker i augusti.  Information om anmälan ges på bildkonstskolans webbplats och i kursprogrammet för Karlebynejdens institut.