Fortsätt till innehållet

Elevansökan

  • Barn födda 2018 kan söka till konstundervisningen för småbarn och barn födda 2016 eller 2017 kan söka till den första årskursen inom den grundläggande konstundervisningen. Ansökningstiden i april-maj 2024. Barnet ska vara Karlebybo när bildkonstskolan börjar. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

    Du kan ansöka om en plats i en finskspråkig eller svenskspråkig grupp. Om det inte finns tillräckligt med svenskspråkiga sökande bildas vid behov en tvåspråkig grupp. Om antalet sökande är fler än antalet elevplatser lottas elevplatserna ut.

    Välkommen med i en trevlig och kreativ hobby! 

  • Det finns lediga platser i årskurs 3 och 4 (barn födda 2012–2014) inom den grundläggande konstundervisningen vid bildkonstskolan. Anmälan här.

    Under läsåret kan dfråga kansliet (ktk-bks@kokkola.fi eller 044 780 9526) om lediga platser i grupperna avsedda för äldre elever.

  • Anmälan till bildkonstkurserna i Kelviå samt andra öppna bildkonstkurser sker i augusti.  Information om anmälan ges på bildkonstskolans webbplats och i kursprogrammet för Karlebynejdens institut.