Fortsätt till innehållet
  • ANSÖKAN FÖR NYA ELEVER LÄSÅRET 2024-2025 är avslutad.

    Samtliga sökande informeras om beslut till den e-postadress som angetts i samband med anmälan senast i juni.

  • Under läsåret kan dfråga kansliet (ktk-bks@kokkola.fi eller 044 780 9526) om lediga platser i grupperna avsedda för äldre elever.

  • Anmälan till bildkonstkurserna i Kelviå samt andra öppna bildkonstkurser sker i augusti.  Information om anmälan ges på bildkonstskolans webbplats och i kursprogrammet för Karlebynejdens institut.