Fortsätt till innehållet

Terminsavgifter 2023-2024

Grundläggande konstundervisning

 • Barn under skolåldern (60 min/vecka) 100 €
 • Grundstudier (2 x 45 min/vecka) 120 €
 • Grundstudier och fördjupade studier (3 x 45 min/vecka) 180 €
 • Bildkonstskolans elever har möjlighet att anhålla om avgiftsbefrielse. Varje år kan 10 % av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

  Befrielse från terminsavgiften ska sökas varje läsår. Beslutet om avgiftsbefrielse gäller hela läsåret. Befrielse kan också beviljas delvis då tas bara hälften av terminsavgiften ut.

  Avgiftsbefrielseansökan för läsåret 23-24 har avslutats.

  Bildkonstskolans elever beviljas inga andra avdrag på eller befrielser från avgifterna.

  Kaiku-kortet kan inte användas för bildkonstskolans kurser.

 • Faktureringsprinciper för höstterminen 2023

  • Elever som inleder eller fortsätter studierna under tiden 14.8.-15.10.2023 är skyldiga att betala hela terminsavgiften.
  • Elever som slutar eller tar en paus från studierna under tiden 14.8.-15.10.2023 är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.
  • Elever som slutar eller tar en paus från studierna 16.10.2023 eller efter det är skyldiga att betala hela terminsavgiften.
  • Elever som inleder studierna 23.10.2023 eller efter det är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

  Faktureringsprinciper för vårterminen 2024

  • Elever som inleder eller fortsätter studierna under tiden 8.1.-25.2.2024 är skyldiga att betala hela terminsavgiften.
  • Elever som slutar eller tar en paus från studierna under tiden 8.1.-25.2.2024 är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.
  • Elever som slutar eller tar en paus från studierna 26.2.2024 eller efter det är skyldiga att betala hela terminsavgiften.
  • Elever som inleder studierna 4.3.2024 eller efter det är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

  Nya elever

  Nya elever har möjlighet att delta i undervisningen två första gånger utan kostnad. Elevplatsen ska sägas upp efter den andra lektionen om eleven inte fortsätter i bildkonstskolan. Avslutningsanmälan lämnas huvudsakligt till kansliets e-post: ktk-bks@kokkola.fi.