Fortsätt till innehållet

Terminsavgifter och avgiftsbefrielse

Terminsavgifter 2022-2023

Grundläggande konstundervisning

Barn under skolåldern (60 min/vecka) 100 €
Grundstudier (2 x 45 min/vecka) 120 €
Grundstudier och fördjupade studier (3 x 45 min/vecka) 180 €

Befrielse från termisnavgiften

Varje år kan 10 % av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

Befrielse från terminsavgiften ska sökas varje läsår. Ansökningsblanketterna för läsåret 2022–2023 fås från kansliet och skolans webbtjänst från och med den 15nde Augusti. Ansökan ska lämnas in senast 23.9.2022. Beslutet om avgiftsbefrielse gäller hela läsåret. Befrielse kan också beviljas delvis då tas bara hälften av terminsavgiften ut. Bildkonstskolans  elever beviljas inga andra avdrag på eller befrielser från avgifterna.

Kaiku-kortet kan inte användas för bildkonstskolans kurser.

Anvisning till utomstående som sänder krypterad e-post (pdf)

Faktureringsprinciper för höstterminen 2022

Elever som inleder eller fortsätter studierna under tiden 15.8.-13.10.2022  är skyldiga att betala hela terminsavgiften. Nya elever har möjlighet att delta i undervisningen två gånger utan kostnad. Elevplatsen ska sägas upp efter den andra lektionen om eleven inte fortsätter i bildkonstskolan.

Elever som inleder studierna 17.10.2022  eller efter det är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

Elever som slutar eller tar en paus från studierna under tiden 15.8.-23.10.2022 är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

Elever som slutar eller tar en paus från studierna 24.10.2022  eller efter det är skyldiga att betala hela terminsavgiften.