Fortsätt till innehållet

Terminsavgifter och avgiftsbefrielse

Terminsavgifter 2021-2022

Grundläggande konstundervisning

Barn under skolåldern (60 min/vecka)   100 €
Grundstudier (2 x 45 min/vecka) 120 €
Grundstudier och fördjupade studier (3 x 45 min/vecka) 180 €

Frielevplats

Varje år kan 10 % av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

Ansökningsblankett

Befrielse från terminsavgiften ska sökas varje läsår. Ansökningsblanketterna för läsåret 2021–2022 fås från kansliet och skolans webbtjänst. Ansökan ska lämnas in senast 24.9.2021. Beslutet om avgiftsbefrielse gäller hela läsåret. Befrielse kan också beviljas delvis då tas bara hälften av terminsavgiften ut. Bildkonstskolans  elever beviljas inga andra avdrag på eller befrielser från avgifterna.

Övriga bildkonstkursers priser finns under kursen.

Kaiku-kortet kan inte användas för bildkonstskolans kurser.