Fortsätt till innehållet

Terminsavgifter och avgiftsbefrielse

Terminsavgifter 2022-2023

Grundläggande konstundervisning

  • Barn under skolåldern (60 min/vecka) 100 €
  • Grundstudier (2 x 45 min/vecka) 120 €
  • Grundstudier och fördjupade studier (3 x 45 min/vecka) 180 €

Befrielse från termisnavgiften

Varje år kan 10 % av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

Befrielse från terminsavgiften ska sökas varje läsår. Ansökningstiden har gått ut den 23dje september 2022. Beslutet om avgiftsbefrielse gäller hela läsåret. Befrielse kan också beviljas delvis då tas bara hälften av terminsavgiften ut. Bildkonstskolans elever beviljas inga andra avdrag på eller befrielser från avgifterna.

Kaiku-kortet kan inte användas för bildkonstskolans kurser.

Faktureringsprinciper för vårterminen 2023

Elever som inleder eller fortsätter studierna under tiden 9.1.-26.2.2023 är skyldiga att betala hela terminsavgiften.

Elever som slutar eller tar en paus från studierna under tiden 9.1.-26.2.2023 är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

Elever som slutar eller tar en paus från studierna 27.2.2023 eller efter det är skyldiga att betala hela terminsavgiften.

Elever som inleder studierna 6.3.2023 eller efter det är skyldiga att betala hälften av terminsavgiften.

Nya elever

Nya elever har möjlighet att delta i undervisningen två första gånger utan kostnad. Elevplatsen ska sägas upp efter den andra lektionen om eleven inte fortsätter i bildkonstskolan. Avslutningsanmälan lämnas huvudsakligt till kansliets e-post: ktk-bks@kokkola.fi.