Fortsätt till innehållet

Kom med som hobbyaktör i KOHASU

KOHASU (Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby) söker nya hobbymöjligheter för barn och unga vilka kan erbjudas kontinuerligt. Dessutom behövs flera handledare för grundandet av nya grupper för hobbyn som redan ordnas i skolor och deras närhet. Allt kunnande välkomnas, men fortfarande behövs speciellt personer som behärskar bildkonst och huslig ekonomi, har IT-kompetens (spelprogrammering, kodning mm.) och kunskaper inom mediebranschen (fotografering, film och videoinspelning). Vad gäller idrott behövs framför allt personer som är duktiga på parkour och skejtning. Genom att fylla i blanketten nedan kan din förening, ditt sällskap eller företag vara med i verksamheten. Timersättning betalas för handledningstimmarna. Välkommen med i verksamheten!