Fortsätt till innehållet
Nyckelring i klädskåp

Boka eller annullera idrottsutrymme

Vi använder lokalbokningssystemet Timmi 4.0.

Du kan registrera dig som användare i idrottstjänsters förvaltningsområde som privatperson eller i föreningsverksamheten med organisationsbeteckningen. Vid behov kan du utvidga användningen att omfatta idrottsgården och skolväsendets förvaltningsområden.
OBS! Du kan bläddra i bokningarna utan att logga in!

Direktbokning fungerar bra i Timmi när det gäller engångsbokningar. De syns direkt i kalendern. En del av anläggningarna kräver bokningsansökan (t.ex. Kipparihallen), vilket innebär att en operativ användare måste godkänna bokningarna innan de syns i kalendern. Vi handlägger bokningsansökningarna på vardagar kl. 8.00.

Annullering av tur

Annullera en tur i god tid, minst en vecka på förhand. I Kipparihallen är annulleringstiden två veckor. För sent gjorda annulleringar beaktas inte.

Ansökningstider för regelbundna turer

  • Regelbundna turer i ishallarna och utomhusplanerna ska ansökas före utgången av mars.
  • Regelbundna turer i idrottssalar och -hallar samt VesiVeijari ska ansökas före utgången av april. Obs! Ny tidpunkt!
  • Kipparihallens regelbundna turer ska ansökas före utgången av oktober.

Du kan ansöka om turer året om. Ansökan om regelbundna turer prioriteras.

Turer och fakturering