Fortsätt till innehållet

K.H.Renlunds museum

K.H.Renlunds museum erbjuder konst och historia i form av utställningar, evenemang och forskning.

Utställningar

 • Hanna Viitala och K. Tschährä – Mellan världar

  1.3.–26.5.2024 ,
  Utställningshallen, Långbrogatan 28, Karleby 

  Hanna Viitalas och K. Tschähräs utställning är två visionära konstnärers första gemensamma. Konstnärernas tankeväckande verk väller till synes kompulsivt fram ur det undermedvetna och omedvetna och de kikar in i parallella världar.

  Läs mer!
 • Och kriget var förfärligt

  17.5–8.9
  Rooska gården, Långbrogatan 39  

  Och kriget var förfärligt fördjupar sig i stridstematiken som inspirerats av 170-årsdagen för slaget i Halkokari. Utställningen presenterar verk ur Karleby stads samlingar från olika tidsperioder som anknyter till krig men tolkas ur olika synpunkter.   

   

  Läs mer!

Vandringsutställning

 • Elina Warstas utställning Takaa vuorten, maitten, merien cirkulerar i biblioteken i Mellersta Österbotten 3.4–17.11.2024.    

  Utställningen låter besökaren fördjupa sig i Warstas fascinerande värld i en utställning som producerats av K.H. Renlunds museum vid biblioteken i Lochteå, Toholampi, Kannus, Ullava, Lestijärvi och Kaustby. Till utställningshelheten hör också konstworkshopar med Elina Warsta i Lochteå, Ullava och Kaustby.

  Läs mer!

Kommande utställningar

 • Vernissage

  Elina Försti: Så ska det ses!

  6.6. kl. 18.00
  Utställningshall, Långbrogatan 28
  Bildkonstnär Elina Förstis är bosatt i Alajärvi och utgångspunkten i hennes målningar är det gamla österbottniska byggnadsbeståndet i hennes närmiljö. De bekanta gråa ladorna och riorna har fräschast upp med ett färg- och formbad. Välkomna på vernissage! Evemanget är på finska.
  Elina Försti, Metsäpellon riihi, 2021–22. Bild: Pasi Puskala