Fortsätt till innehållet
Kuvaus vanhasta kaupungista rakennuksineen, etualalla näkyy niittyä ja lehmiä.

Utställningar och evenemang

K.H.Renlunds museums utställningsverksamhet har som mål att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karlebys och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten och erbjuder element som stärker Karlebys stadsidentitet. K.H.Renlunds museum ordnar årligen 5–7 temporära utställningar med vikten på modern konst och ITE-konst. Genom museets egna samlingar presenteras regionens kulturhistoria och konst med olika teman och fenomen.

Vi har fritt inträde till alla museets utställningar.

Konstverk: Conrad Sovelius, Södra delen af Gamla Karleby Stad från öster, 1876. K.H.Renlunds museum

Temporära utställningar

 • Utställt 3.2-30.4.2023
  Rooska Gården, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Enligt en gammal, obekräftad historia ville kompositören Ludwig van Beethoven ha en häst trots att hans dåvarande beskyddare hade gett sina egna hästar till kompositörens förfogande. För att visa sin självständighet skaffade Beethoven sig en egen häst som var en statussymbol för sin tid. Han beundrade det storslagna djuret men glömde att ta hand om och mata det. Slutligen dog hästen.

  Historien om hästen fungerar i Sami Funkes utställning, som inleder vårsäsongen i K.H. Renlunds museum, som en metafor för finsk omstrukturering. Bildserien Beethovens häst studerar bosättningens och industrins förändring, konsumtionskulturen och vårt samhälles värden. Utställningens innehåll återspeglar även K.H. Renlunds museums roll som regionalt ansvarsmuseum, som främjare av skyddandet och bevarandet av kulturmiljön samt som upprätthållare av diskussionen om temat.

  I K.H. Renlunds museums kommande utställningshelhet ses utöver arbeten som tidigare varit utställda på olika håll i Finland också nya fotoverk. Utställningen kan ses i Rooska gården 3.2–30.4.2023. Vi har fritt inträde till alla museets utställningar, året om.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Utställt 17.3.−28.5.2023
  Utställningshallen, Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  K.H.Renlunds museums utställning Vardagsnotiser förevisar bildkonstnär Sari Koski-Vähäläs ostyriga tredimensionella skulpturer gjorda av vardagslivets överloppsmaterial.

  Utställningen ger insyn i vardagliga stunder och händelser ur överraskande och oväntade synvinklar. Utställningen kan ses som en visuell dagbok i vilken verken är notiser i form av konstobjekt. Som helhet ger konstverken en konkret bild av tidens gång, naturens kretslopp och det mänskliga uppgivandet. Till funderingarna hör också de etiska frågorna om privilegier, frihet och makt. Materialets historia har å sin sida skapats av sin användare och konsten fungerar som en kritisk spegel för användarens verksamhet och val.

  Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors. Hon är intresserad av tankens och handlingens relation i både konsten och livet. Materialet i de tredimensionella arrangemangen består till stor del av familjens överloppsmaterial och skräp. Materialet transformeras i skulpturerna till estetiska observationer om den levda vardagen och dess etik.

Bestående utställningar

 • Rooska Gården, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet ti-sö 11–16, to 11–18

  Handelsman Andreas Roos lät bygga Rooska gården år 1813 till ett hem för sin familj. Numera är byggnaden en av K.H.Renlunds museums utställningslokaler. I övre våningen presenteras glimtar ur 1800-talets Gamlakarleby samt familjen Roos. Ett annat centralt tema är Karl Herman Renlund och hans konstsamling med verk från den finländska konstens guldålder.

  Glimtar från 1800-talet

  Utställningen i Rooska gårdens övre våning berättar om livet i Gamlakarleby under stadens storhetstid på 1800-talet. Övre våningen i stadens mäktigaste byggnad användes redan då som fest- och representationslokal. Här tog man också emot kejsare Alexander I då han besökte staden år 1819.
  Husets nedre våning var åter i vardagsbruk. Det var där Andreas Roos hade sin handelsbutik och familjen med tio barn bodde.

  K.H.Renlunds testamentsdonation

  Karl Herman Renlund (1850–1908) föddes i Gamlakarleby som son till en sjöman. Han avancerade från springpojke i en järnhandel till en stor affärsman som under sin livstid samlade en ansenlig förmögenhet. Han hade även anmärkningsvärda samhälleliga uppgifter och invaldes till ståndslantdagen som representant för borgarna i Helsingfors och senare för borgarna i Gamlakarleby. Till sin natur var han sällskaplig och i hans stora vänkrets ingick bl.a. Jean Sibelius och Pekka Halonen.
  Utställda i Rooska gårdens andra våning finns kända verk från den finländska konstens guldålder av bl.a. Beda Stjernschantz, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Viktor Westerholm. Där presenteras också Karl Herman Renlunds personhistoria.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Saltmagasinet, Långbrogatan 39, Karleby
  Öppet: lö-sö 11-16. Öppet också på beställning.

  Karlebyfotografen Leo Torppas samlarintresse ledde till en samling av gamla kameror och fotoutrustning. Samlingen övergick i stadens ägo på 1990-talet och största delen av den har ställts fram i K.H. Renlunds museum. Den unika samlingen av kameror och fotoutrustning finns i Rooska gårdens saltmagasin.

  Förfrågningar: Må-fre klo 8-16, to 11-18 tfn 0447809477. Lö-sö kl. 11-16 allmänna frågor tfn 044806 5165

 • Adress: Långbrogatan 28, Karleby
  Öppet: ti-sö 11–16, to 11–18

  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I huset har bl.a. köpmansfamiljerna Lassander och Ahla bott. Lassanderska huset har möblerats till ett köpmannafamiljehem i 1700-tals stil. Här kan man även bekanta sig med handelns och sjöfartens historia.

Mer information om de temporära utställningarna på Aktuella sidor, klicka här!

Mer information om de bestående utställningarna, klicka här!

 • 17.3-28.5.2023 Arjen merkintöjä, Sari Koski-Vähälä

 • 2023

  14.10.2022-8.1.2023 Trä i konst, Tiina Laasonen, Jenni Tieaho, Hanna Vahvaselkä,
  Anniina Vainionpää och Camilla Vuorenmaa

  2022

  25.5-25.9.2022 Sagolikt! Kerttu Meriläinens siluetter ur museets konstsamling
  3.6.-31.8.2022 Fäder och söner, Esa Riippa, Riku Riippa, Clas-Olav Slotte, Joel Slotte
  1.4. –7.5.2022, Dags att fira, Bildkonstskolan 40 år
  11.3.-30.4.2022 Sätt att vara, Tero Annanolli, Reetta Breilin, Jenni Haili,
  Pauliina Mäkelä, Tuulia Penttilä ja Sanni Salmela
  18.6.2020-20.2.2022, Karleby 400 jubileumsutställning ‘Lyckan står den djärve bi’

  2021
  31.12.2021 Juhani Melenders jubiluemsutställning Visionsmålningar  (Stadshuset)
  29.10.2021–12.1.2022, Bitar, Minna Tuohisto-Kokko
  3.6-10.10, ITE upp i de blå
  4.3-9.5, Yxpila projekt, Jari Eklund, Michael Neunstedt ja Rune Snellman
  10.12.2020-31.1.2021, Seascapes, Kivistö & Leppisaari
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning

  2020
  26.9-29.11.2020, 5  GUMMOR
  18.6.2020-, Karleby 400 jubileumsutställning
  11.6.-16.9.2020, Nordiska konstskolans alumniutställning
  13.2-26.4.2020, ITE-konstens jubileumsutställning
  13.2-5.4.2020, Nordic Outsider Craft
  21.11.2019-19.1.2020, 5 GUBBAR
  7.10-26.1.2020, Dialoger ur samlingarna

  2019
  20.6-27.10.2019, Wanted ITE
  25.4-22.9.2019, Sommar i blicken, Ur museets egna samlingar
  21.2-2-6-2019, Jordens tid, Jyrki Portin
  24.1-24.3.2019, Elfenbentornets demolerare, Valentina Näsi och Seppo Kalliokoski
  15.11.2018-3.2.2019, Berättelser från Slovakien och Finland- Ondrej Šteberl & Emma Helle
  8.10.2018-2.1.2019, Håkan Ahlnäs, Livet

  2018
  24.5-30.9.2018, Garderobfynd
  15.3-21.10.2018, ITE-Miniatyrvärldar
  9.3-15.4.2018, Rune Snellman, Morpheus – Två städer
  1.12.2017-19.2.2018, Avaritia & Eppur Si Muove
  19.10.2017-18.2.2018, Transitions of energy

  2017
  12.10-19.11.2017, Owe Åsvik, retrospektiv
  8.6–24.9.2017,  Väderstämningar, målningar av Veikko Vionoja
  18.5-17.9.2017, Bångstyrig ITE
  2.5-4.6.2017, Klassiker på turné, Konvalecenten
  7–28.4.2017, Karleby bildkonstskola för barn och unga 35 jubileumsutställning

   

Evenemang

K.H.Renlunds museum ordnar många olika evenemang och upplevelser för sin publik. I dem ingår såväl seminarier med gästande sakkunniga som evenemang för hela familjen. Det finns många etablerade evenemang och dessutom får publiken njuta av program vid sidan om i anknytning till teman för de temporära utställningarna. Det är alltid fritt inträde till museets evenemang.

Mer information om evenemangen, klicka här!

Årliga evenemang

 • Städdagen är en festdag för de som gillar loppmarknader och återvinning. Under Städdagen förvandlas Rooska gården och Storgatan till ett enda stort loppisområde och en skattkammare för oförglömliga fynd.
  Idén med Städdagen är att göra det enklare att återvinna samt att skapa en levande och ansvarsfull stadskultur. Evenemanget arrangeras i samarbete med City Kokkola och Storgatans företagare som en del av den nationella städdagen.
  Rooska gården, Långbrogatan 39 och Storgatan.

  Bokning av plats på Rooska gården
  Museivärdinna Monica Witting-Kangasniemi tfn. 044 780 9477
  monica.witting-kangasniemi@kokkola.fi

  Bokning av plats i parkeringsruta på Storgatan
  City Kokkola, Kari Moilanen tfn 0400 510 940
  kari.moilanen@citykokkola.fi

 • Handelns och kulturens natt ordnas årligen i Karleby den andra fredagen i september. Då ordnas många evenemang i staden och de flesta affärerna har öppet till sent på natten.
  Också vid Rooska gården ordnas program av olika slag och inne kan man vid sidan av utställningarna också njuta av pop up-konserter. Rooska gården med museibutiken har öppet till kl. 22.

 •  

  Drakes jul är ett stämningsfullt museiobjekt som kan besökas med ledning av en guide. Fredrik och Anna Drakes hem pyntas med familjens eget julpynt, julbordet dukas och julmusik spelas.
  Drakes jul ordnas den nästsista lördagen i november.