Fortsätt till innehållet
En pojke tittar på Fågelbo-installation av Marjut Järvimies i Kieppi år 2015.
Fotograf: Joni Virtanen.

Öppettider och ankomst till museet

Museet är tillfälligt stängt!

Renoveringen av Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, som fick svåra skador i branden i januari 2019, har framskridit enligt planerna. Byggnaden överläts till användaren den 9 december 2021.

Flyttningen av Kieppi och inredningen av lokalerna inleds i december. Målet är att det förnyade naturhistoriska museet öppnas under hösten 2022. Tidpunkten preciseras ytterligare i och med att byggtidtabellen för museikvarterets gårdsområde preciseras.