Fortsätt till innehållet
Elina Warstan teos jossa nainen haikeasti katsoo sivulle tukka hulmuten kasvoillaan haikea ja väsynyt ilme.
Elina Warsta, Naisen muotokuva, 2024. Kuva: Elina Warsta

Takaa vuorten, maitten, merien

Vandringsutställningen Takaa vuorten, maitten, merien produceras av K.H. Renlunds museum och belyser Elina Warstas konstnärliga produktion samt för fram berättelserna i tredimensionell form. Elina Warsta är känd som illustratör och grafisk designer. Utställningen cirkulerar i biblioteken i Mellersta Österbotten 3.4–17.11.2024.

Utställningshelheten består av keramik med havsmotiv och illustrativa dioramor i olika slag av lådor. Konstnären har trivts vid havet sedan barnsben och verken är miniatyrvärldar som åskådaren kan fördjupa sig i. I verken kommer stämningar, minnen och fantasier till liv. Verken och deras berättelser inhämtar stoff både från Warstas bakgrund som illustratör och fantasibilder som förknippas med havet: mystik, oberäknelighet och havets lugnande karaktär.

Utställningens verk ger uttryck för det särskilda förhållandet mellan form, yta och illustration och sättet att påverka hur konst ses och upplevs. Vandringsutställningens ändrar form efter bibliotekens lokaler och tack vare den kan Warstas upplevas på många ställen i Mellersta Österbotten. Till helheten hör också konstworkshopar med konstnären i Lochteå, Ullava och Kaustby.

Utställningstider:

Biblioteket i Lochteå 3.4–2.5
Konstworkshop 3.4

Biblioteket i Toholampi 8.5–9.6

Biblioteket i Kannus 11.6–4.8

Biblioteket i Ullava 6.8–8.9
Konstworkshop 13.8

Biblioteket i Lestijärvi 10.9–13.10

Biblioteket i Kaustby 15.10–17.11
Konstworkshop 7.11