Fortsätt till innehållet
Flygfoto taget ovanför Neristan. I förgrunden syns Karlebys gamla stadsdel med sina gator, gårdar och byggnader. Lite längre bort syns Idrottsgården och bakom den vattentornet. Långt i horisonten skimrar havet.

Invånare

Karleby har många bostadsområden i varierande miljö såväl i staden som på landsbygden. Stadens rikliga utbud på kultur och motion garanterar utmärkta möjligheter till rekreation och till att förverkliga sig själv.

 • Gator och trafik

  Med tanke på trafikförbindelser har Karleby ett gynnsamt läge mitt i Finland. Gatunätverket i staden är i gott skick och fungerar bra.

 • Grundläggande utbildning

  I Karleby finns 29 skolor med grundläggande utbildning varav 23 är finskspråkiga skolor och 6 är svenskspråkiga.

 • Parker och natur

  Vi har många vackra och trevliga parker i vår stad. I dem finns det något för alla att se och uppleva året om.

 • Social-och hälsovård

  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite erbjuder service för social- och hälsovård.

 • Tomter och byggande

  Karleby har många bostadsområden i varierande miljö såväl i staden som på landsbygden. Du kan välja ett hem eller byggplats som passar en bäst bland stadens många bostadsområden.

 • Fritid

  Stadens rikliga utbud på kultur och motion garanterar utmärkta möjligheter till rekreation och till att förverkliga sig själv.

 • Småbarnspedagogik

  Alla barn har rätt till småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I Karleby ordnas småbarnspedagogik på daghem, gruppfamiljedaghem, i familjedagvård samt servicesedelenheter.

 • Vattenförsörjning

  Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten. Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten.

 • Miljöhälsa och djur

  Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att övervaka den livsmiljö som påverkar människans hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande. Det här innebär exempelvis rent dricksvatten, bra inomhusluft och trygga livsmedel.