Fortsätt till innehållet

Vill du få e-post om det som är aktuellt inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen? Vill du veta vad som händer inom kommunförsöket med sysselsättning i Mellersta Österbotten och läget gällande utvecklingen av en ny servicemodell för sysselsättning?

I nyhetsbrevet berättar vi om allt detta och övriga aktuella frågor. Nyhetsbrevet publiceras på finska och svenska och sänds till kommunförsökets samarbetspartner. Det första nyhetsbrevet har sänts i slutet av augusti 2022 till de som beställt nyhetsbrevet. I fortsättningen publicerar vi ett nyhetsbrev varannan månad. Vi följer emellertid hela tiden statistik och respons gällande nyhetsbrevet och strävar efter att förbättra nyhetsbrevets innehåll och publiceringstidtabellen.

Det kostar inget att beställa nyhetsbrevet och du kan beställa det här nedan under punkten Beställ vårt nyhetsbrev. Du beställer nyhetsbrevet genom att välja temat Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och ange din e-postadress i fältet. Om du vill kan du ändra eller avbryta din prenumeration via en länk som finns i varje nyhetsbrev.