Fortsätt till innehållet

Ändringar i trafikarrangemangen / Norra leden, området för Biskopsbackens cirkulationsplats

Byggandet av Biskopsbackens cirkulationsplats orsakar ändringar i Norra ledens trafikarrangemang fr.o.m. onsdag 26.4. Norra leden stängs för fordonstrafik på avsnittet mellan korsningen för Rytibacksvägen och Puntusvägen. Trafiken styrs till en omväg. På området gäller hastighetsbegränsningen 40 km/h.

Leden för gång- och cykeltrafik längs Norra leden kan användas normalt. Lätt trafik från Norra leden till Uleåvägen styrs till en tillfällig rutt till Lidls tomts sida.