Fortsätt till innehållet

ANNI LAUKKA – VARJOISSA | SKUGGSPEL | В тіні 26.1.–7.4.2024

K.H. Renlunds museum, Rooska gården, Karleby

Det grymma kriget avtecknar sig i konstnärens skugginstallationer
– Anni Laukkas utställning i K.H. Renlunds museum öppnas

Bildkonstnär Anni Laukkas imponerande skugginstallationer fyller Rooska gårdens nedre våning. Verken i utställningen Skuggspel behandlar det grymma kriget i Ukraina och lyfter fram de ukrainska barnens nöd och lidande mitt i kriget. I en del av sina verk har Laukka använt leksaker som samlats från sönderbombade hem.

Anni Laukka (f. 1982) leker med ljus och skuggor i sina verk. Konstnären tar intryck från händelser i världen och företeelser och ärenden som tynger henne. I den utställning som hon har inbjudits till som nu öppnas i Karleby ställs konstnärens nyaste verk ut. De kretsar alla kring kriget i Ukraina. Laukka har gjort skugginstallationer från 2018 och har tidigare behandlat bland annat familjeliv och kvinnors utseendekrav.

Den utställning som nu öppnas visar högar av mjuka leksaker som tornar sig och leksakerna, som samlats från barnrum, reflekteras på väggarna som siluettliknande skuggor. Som motvikt till leken visar skuggorna oss bilder från kriget. Laukkas färskaste verk består av plastsoldater och pansarvagnar som vi känner till från krigslekar. I skuggan har leken avbrutits när en förälder som ska ut till fronten tar farväl av sitt barn.

Skuggkonst är en av de äldsta teknikerna och konstformerna. Den slukar åskådaren in bland ljuset och skuggorna och gör utställningen till en immersiv upplevelse. I Laukkas verk skapar föremål, deras berättelser och siluettliknande skuggor en väv med många skikt. Utställningen Skuggspel styr våra tankar mot barnens rättigheter till en trygg livsmiljö och den enskilda människans möjligheter att arbeta för att det lidande som kriget orsakar ska ta slut.

Mamma och konstnär

När kriget i Ukraina började vände konstnären sin blick från sitt eget liv och arbetsrum till Europa. Konstnären rördes av bilder på hus utan väggar och förstörda hem. Hon tänkte på de oskyldiga barnen som lekte i kläm mellan politiken och maktutövandet. Som mamma identifierade hon sig starkt med familjernas öden.

  • Jag kände att leksakerna, som var viktiga för barnen, hade blivit en del av anfallandet och de hade blivit otrygga, liksom barnen, beskriver Laukka sina känslor. Valet av leksaker som material styrde förverkligandet och temana.

I Laukkas skugginstallationer hittar vi bekanta gestalter från My Little Pony, Madagaskar och Nemo. Största delen av leksakerna är dock okända för finländare. Via dem får vi en inblick i ukrainsk barnkultur. Verken består inte bara av leksaker och böcker, utan också av fragment av byggnader. Laukka har lagt till också sina egna barns leksaker i ett av verken.

Samarbete med lokala aktörer

Skugginstallationerna föddes när kriget drog ut på tiden. Laukka ansåg det vara viktigt att skapa sina verk i samarbete med lokala människor. Hon började aktivt skapa kontakter till Ukraina och söka fram personers egna berättelser om och upplevelser av kriget.

  • Konsten berättar inte bara om mig och mina utgångspunkter. Om jag berättar om en verklig händelse måste materialet också vara autentiskt, går Laukka djupare in på sin egen tanke.

I sina verk har Laukka använt leksaker som samlats från sönderbombade hem i Malyn, Morozivka, Mykolaiv och Borodyanka. Den ukrainska välgörenhetsorganisationen Malyn Volonter har hjälpt Laukka med att samla leksaker och föreningen Ukrainan Yhdistys i Jakobstad har hjälpt till med att transportera dem till Finland.

Utöver skugginstallationerna omfattar utställningen också en animation av Laukka, där vi får höra om ukrainska barns drömmar och förhoppningar. Den baserar sig på intervjuer och videoinspelningar som den ukrainska organisationen har gjort. Insamlingsprojektet har gjorts på Anni Laukkas begäran och det har varit frivilligt att delta.

Ljuskonstföreningen Suomen valotaiteen seura, FLASH ry, har gjort en intervju med Anni Laukka som kompletterar utställningen. Föreningen stöder ljuskonstnärer med EU:s tvååriga finansiering och hjälper dem att bli mera kända. I inspelningen intervjuas Anni Laukka av projektets kurator Anna Björklund.

En titt på framtiden

Laukkas förhållningssätt till konsten har ändrats i och med verken som behandlar kriget. Det egna perspektivet har blivit bredare och erfarenheten djupare. Också en ukrainsk familjs besök i konstnärens arbetsrum förstärkte tanken på samarbete också i framtiden, beroende på det aktuella temat.

Konstnären har ännu kvar några bitar av väggen till ett sönderbombat hus. Kanske det blir ett nytt verk av dem. Kanske också nya kriser någonstans i världen kräver att ämnet hanteras med hjälp av konst.

  • Jag vill inte binda mig till någonting. Jag vill låta temat styra mig, konstaterar Anni. Konstnärens entusiasm när det gäller nya teman är en utmärkt motvikt mot det långsamma arbetet med att göra skuggkonst. Det tar månader att färdigställa ett verk.

Anni Laukka – Varjoissa | Skuggspel | В тіні

26.1–7.4.2024

K.H.Renlunds museum, Rooska gården, Långbrogatan 39.

Utställningens texter på finska, svenska och ukrainska.

I samband med utställningen Skuggspel

  • Möt konstnären 2 kl. 18. Anni Laukka presenterar sin utställning och berättar om bakgrunden till verken och sin konst.
  • Workshop om skuggkonst 3 kl. 13-15. Vi gör skuggkonst under ledning av Anni Laukka.

Fritt inträde till utställningen och evenemangen. En ukrainsk tolk finns på plats.

Anni Laukka är bildkonstnär och Karlebybo. Hon har studerat vid Nordiska konstskolan och yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Hennes verk finns i många offentliga samlingar. Utställningen vid K.H. Renlunds museum, i konstnärens hemstad, är hennes andra privata utställning, den första var i Kuopion taidemuseo. Som bäst arbetar Anni med stipendium från fonden Keski-Pohjanmaan rahasto.

Mera info:

Anni Laukka, 040 845 1613, annil.laukka@gmail.com
Elina Vuorimies, utställningsamanuens, 044 780 9478, elina.vuorimies@kokkola.fi