Fortsätt till innehållet

Ansökningstiden till tjänsten som stadsdirektör förlängs

Arbetsgruppen som Karleby stadsstyrelse utsett för rekryteringen har beslutat förlänga ansökningstiden till tjänsten som stadsdirektör. Den nya ansökningstiden går ut 5.4.2023 kl.12.00. De ansökningar som lämnades in inom den första utsatta tiden beaktas under den nya ansökningsomgången.

Stadsdirektörens behörighetsvillkor är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om verksamhetsmiljön på kommunfältet samt förtrogenhet med kommunalförvaltning. Språkkrav är fullständig behärskning av det ena inhemska språket och minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket.