Fortsätt till innehållet

Bildkonstskolans utställning av slutarbeten läsåret 2023–2024 7.–23.5.2024

Bildkonstskolans utställning av slutarbeten läsåret 2023–2024

  • Galleri August 7.–23.5.2024
  • Katarinegatan 5

Öppet

  • 7.5.-16.5. kl. 15.00-20.00
  • 20.5.-23.5. kl. 9.00-15.00
  • 9.5. stängd

Välkommen!

Maija Arness, Cecilia Flocco, Elli-Ursula Hillilä, Ninja Ikola, Pinja Pynssi, Mirjami Rinne, Karoliina Saari, Viggo Vesa, Rong Yi

Slutarbete enligt fördjupad lärokurs i visuell framställning i grundläggande konstundervisning

Slutarbetet utgörs av ett verk eller en serie av verk som eleven gjort självständigt; i slutarbetet ingår också en portfolio över arbetsprocessen. Eleven ges en bedömning av slutarbetet och portfolion.

När eleven studerat i minst 2–3 läsår i bildkonstskolans verkstadsundervisning och är minst 16 år gammal kan hen påbörja ett slutarbete. Slutarbetet förutsätter att eleven förbinder sig till att arbeta långsiktigt och självständigt. Eleven har oftast ett läsår på sig att arbeta med slutarbetet.