Fortsätt till innehållet

Coronaexponering i Lucina Hagmanin koulu

Eleverna i årskurs 8 på två klasser i Lucina Hagmanin koulu kan ha exponerats för coronavirussmitta måndag 17.5. De exponerade klassernas elever och personalen som undervisat dem har försatts i karantän. Eleverna som försatts i karantän och deras vårdnadshavare har fått anvisningar via Wilma.

Eleverna vid samtliga skolor i Karleby med årskurs 7–9 har varit i distansundervisning sedan tisdag 18.5. Karleby stad uppmanar alla att söka sig till coronatest även om symtomen är lindriga.