Fortsätt till innehållet

Felparkeringsavgiften höjs

Felparkeringsavgiften höjs i Karleby till 50 euro. Den tidigare avgiften höjs med 10 euro. Inrikesministeriets förordning om ny felparkeringsavgift träder i kraft måndagen den 15 november 2021.

På vintern kan ka det också bli ändringar i parkeringen i vissa områden. Nya vägmärken som gäller parkeringsförbud sätts upp på gatorna om vinterunderhållet kräver det. När man parkerar lönar det sig också på bekanta platser att alltid kontrollera vägmärket om det skett ändringar i begränsningarna.