Fortsätt till innehållet

Hur skulle du vilja förbättra din boendemiljö? Svara på enkäten och kom med idéer!

I den här enkäten får du komma med idéer om den inkluderande budgeteringens objekt för 2022. I år har sammanlagt 10 000 euro reserverats för inkluderande budgetering och beloppet kan användas på hela stadens område. 

Med inkluderande budgetering avses ett tillvägagångssätt där invånarna beslutar om användningen av en viss penningsumma. Målet är att öka invånarnas delaktighets- och påverkansmöjligheter samt att utnyttja deras kunnande och expertis i utvecklingen av staden.

Karleby stad genomför ett försök med inkluderande budgetering i två faser i enheten parker och idrottsanläggningar inom sektorn stadsmiljö.

Svarstid till den 8 februari kl. 18.00. Vi vill tacka redan på förhand för visad aktivitet! 

Till enkäten