Fortsätt till innehållet

Karleby Idrottspark Ab föreslår att projektplanens utvecklingsfas för övningsishallen startar

Projektet med Idrottsparken fortskrider. Karleby Idrottspark Ab föreslår stadsstyrelsen att utvecklingsfas KAS2 inleds. Utvecklingsfasens mål är att göra upp en plan och målkostnader för byggandet av en övningsishall, samt att söka understöd av undervisnings- och kulturministeriet för byggande av en idrottsanläggning.

Under utvecklingsfasen utarbetas också alla planer som behövs för sökande av bygglov. Övningsishallens målkostnader granskas av en utomstående expert på byggkostnader. Därefter presenteras målkostnaden, tidsplanen, rumsprogrammet och andra planer för stadsstyrelsen som fungerar som projektets styrgrupp.