Fortsätt till innehållet

Karleby klimatcyklingsvecka 4–11.5.2024

Staden och olika samarbetspartner ordnar Karlebys första klimatcyklingsvecka i maj. Syftet är att under evenemangsveckan uppmuntra och inspirera invånarna till mera hållbara trafikformer som främjar välmåendet och att öka klimatmedvetenheten. På lång sikt har Karleby som mål att öka cyklingens andel som trafikform och att stärka Karlebys image som cykelstad.

Klimatcyklingsveckan erbjuder en fin möjlighet till mångsidiga evenemang

Staden, Visit Kokkola och Karlebynejdens utveckling KOSEK svarar för arrangemangen. Vi bjuder in idrottsföreningar, organisationer och cykelentusiaster samt aktörer inom turism med för att planera och genomföra veckans innehåll och evenemang.

Evenemangen är riktade till cyklister i alla åldrar och på alla nivåer. Målet är att ordna evenemang och utfärder såväl inom stamstaden som i Öja, Lochteå, Kelviå, Ruotsalo och Ullava. Alla evenemangen under klimatcyklingsveckan är öppna för alla kommuninvånare.

Olika cykelevenemang kan erbjuda Karlebyborna till exempel fart och fläng på grusvägar, hundra kilometers uthållighetskörning på landsväg, upplevelserika utfärder till natur- och kulturhistoriska objekt i Karleby nationalstadspark, cykelorientering eller fågelskådningsutfärder. Det finns inga gränser när idéer kastas fram!

Kom med och ordna den första klimatcyklingsveckan tillsammans med Karleby stad, Visit Kokkola och KOSEK!

Info om klimatcyklingsveckan 26.3.2024 kl. 17.30–19 (Stadshuset, Salutorget 5)

Deltagande i infot förbinder inte till planering eller genomförande av evenemangsveckan. Du kan delta för att höra vad din egen förening, organisation, företag eller kompisgäng kan ordna under veckan. Välkommen med!

Mera info om klimatcyklingsveckan

  • Sari Yli-Hukka, sari.yli-hukka@kosek.fi, 040 671 2366
  • Jenni Silvola, jenni.silvola@kokkola.fi, 044 780 9306
Ilmoittaudu infotilaisuuteen!