Fortsätt till innehållet
Mies ja nainen kirjaston portaissa
Fotograf: Kuva; Elisa Karhula

Karleby öppnar rådgivnings- och tjänsten Welcome Office till stöd för invandrare

Karleby stads nya informations-, rådgivnings- och rådgivningstjänst Welcome Office och invandringskoordinator hjälper och ger råd I olika saker som man möter I vardagen och det finska samhället..

”Man började med verksamheten i november och marknadsföring pågår. Jag marknadsför fortfarande Welcome Office på olika ställen från rådgivningar och skolor till arbetsgivare så att vi får kunderna med i tjänsten”, berättar invandringskoordinator Marianne Leimio-Seppä. ”Också arbetsgivare kan i tjänsten fråga till exempel om internationell rekrytering, om arbetstillstånd, arbetstagarnas etablering och utbildning i finska. Man får gärna vara i kontakt med mig”, sporrar Leimio-Seppä.

Ett riksomfattande nätverk som mål

Welcome Office Karleby kompletterar för sin del det riksomfattande nätverket av informations-, rådgivnings- och vägledningsenheter. Arbets- och näringsministeriet har som mål att få ett heltäckande nätverk av rådgivningsenheter i landskapens centralorter. Ministeriet beviljade även till Karleby stad specialbidrag i ansökningsrundan 2021 för att få tjänsten i gång. Målet med det ettåriga projektet är att göra rådgivningstjänsten till stadens bestående verksamhet.

Tjänsten stöder även stadsstrategins mål och utvecklandet av en mer lockande stadsimago. Det är lättare att klara sig konkurrensen om kunnig arbetskraft då man kan erbjuda stöd till etablerandet med principen om en enda kontaktpunkt.  Tjänsten är en del av en större My Kokkola-helhet där man beaktar internationella experter allt bättre i stadens tjänster och kommunikation och utvecklar tjänster som stöder deras etablering och sysselsättning.

I rådet för kulturell mångfald är man glad över att Welcome Office har inlett sin verksamhet. ”Vi har märkt redan länge att det finns ett stort behov för en sådan här tjänst där man kan söka och få råd om olika möjligheter. Då någon kommer till Karleby på grund av arbete eller studier gör man inte en plan för integrering och för en nykomling kan det vara svårt att få information till exempel om språkkurser och annan service. Tillgänglighet är en kärnfråga”, säger José Flores som arbetar i rådet för kulturell mångfald.

Idén med rådet för kulturell mångfald var ursprungligen att vara en träffpunkt för alla med olika språkliga och kulturella bakgrunder. ”Genom att lära känna varandra märker vi att vi alla har samma utmaningar: var får man jobb, hur fungerar social- och hälsovården och alla andra grundläggande frågor där människor kan behöva råd”, beskriver Flores. Projektet Welcome Office har som mål att rådgivningspunkten blir en bestående del av de tjänster staden Karleby erbjuder.

Welcome Office finns i huvudbiblioteket och är inledningsvis öppen tisdagar kl 15-18 och torsdagar 14-16. Man kan vara i kontakt även på distans. Öppningsceremonin har man senare på våren då epidemiläget tillåter.

Welcome Office

Welcome Office är Karleby stads nya informations, rådgivnings- och vägledningstjänst till invandrare oberoende av det varför man kommit till landet.

Man kan fråga om råd till exempel i skötandet av myndighetsärenden, studier eller arbetslivsfrågor. Också fritidsaktiviteter och kurser i finska har intresserat tjänstens kunder.

Med rådgivningstjänsten vill man bättre föra fram också de tjänster och aktiviteter som olika organisationer ordnar. Meningen är att vägleda invandrare till att aktivt delta i samhällslivet.

Welcomeoffice Kokkola