Fortsätt till innehållet

Karleby stad och Karleby Energi Ab söker lösning på prissättning av el

Karleby stads koncern- och stadsutvecklingssektion får måndagen den 22 augusti en lägesrapport av Karleby Energi Ab, med uppgifter om bl.a. ändringar i prissättningen och marknadsläget när det gäller energi. Staden och Karleby Energi Ab söker en lösning på prissättningen av el.

Karleby Energi Ab tillhör Karleby stadskoncern.