Fortsätt till innehållet

Karleby stads skolor anpassar sin verksamhet till Soites nya isolerings- och karantänpraxis

Antalet coronavirussmittor ökar snabbt inom Soites område och gällande isolerings- och karantänpraxis förhindrar inte längre epidemin från att spridas. Soite avstår från omfattande karantän- och isoleringsbeslut från och med den 3 februari och då ändras också skolornas praxis om distansundervisning.

Elevernas frånvaro på grund av coronavirussmitta likställs i fortsättning till normal sjukfrånvaro.

  • Om eleven är frånvarande på grund av coronavirussmitta ges hen uppgifter som hen får göra hemma.
  • Distansundervisning och utdelning av skolmat till hemmen ordnas i fortsättningen endast utifrån behovsprövning från fall till fall.
  • Vid behov får eleven stödundervisning när hen återvänder till skolan.

Undervisningspersonalen kan vid behov spela in undervisningen till eleverna som är hemma även om egentlig distansundervisningen inte ordnas.