Fortsätt till innehållet

Karleby Vattens bruksavgifter stiger 1.1.2024

Vattenverksdirektionen har på sitt sammanträde 11.9.2023 godkänt en höjning av bruksavgiften för vatten och avloppsvatten. Vattenavgiften höjs med 9,1 % och avloppsvattenavgiften med 5,9 %.

Behovet av att höja avgifterna beror på den allmänna höjningen av kostnadsnivån samt investeringen i en ny vattenbehandlingsanläggning i Patamäki som grundar sig på en biologisk reningsprocess.

Karleby Vattens bruksavgifter från och med 1.1.2024

Vatten                      1,20€/m³ (moms 0%)       1,49€/m³ (moms 24%)
Avloppsvatten      1,83€/m³ (moms 0%)       2,27€/m³ (moms 24%)