Fortsätt till innehållet

Karlebys ekosystemavtal stärker innovationsverksamheten

Karleby ingår ett ekosystemavtal med staten för 2021–2027. Genom avtalssamarbetet utvecklas ekosystem för innovationsverksamheten, dvs. täta samarbetsnätverk, stärks regionala spetskompetens och ökas verkningsfullheten av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI-verksamheten). Staten ingår ekosystemavtal med 16 stadsregioner.

Den huvudsakliga finansieringen av avtalen fås från strukturfondsprogrammet för EU:s kommande programperiod för finansiering av hållbar stadsutveckling. Innan den nya EU-programperioden kommer igång finansieras verksamheten med nationell finansiering, varav Karleby har anvisats 100 000 euro.

”Ekosystemavtalet möjliggör långsiktig utveckling av strategiska insatsområden. I Karleby är dessa insatsområden batterikemi, cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar som stöder industrin.”, konstaterar strategichef Piia Isosaari.

De strategiska insatsområden som fastställts i ekosystemavtalet har beretts i samarbete med staten och regionala FUI-aktörer. I Karlebyregionen har förutom staden också universitetscentret Chydenius, yrkeshögskolan Centria, Mellersta Österbottens utbildningskoncern, Karlebynejdens Utveckling Ab, styrelsen för Kokkola Industrial Park ry, Mellersta Österbottens förbund och NTM-centralen i Österbotten deltagit i beredning.

”I Karlebyregionen ligger utvecklingsmiljöernas styrka i den kemiska industrin och biodalen som fokuserar på utnyttjandet av naturresurser. Kokkola Industrial Park (KIP) är en föregångare i utnyttjandet av konceptet industriell cirkulär ekonomi och den bildar ett ekosystem som kan stärkas ytterligare genom samarbetet mellan högskolorna och näringslivet i regionen. Ekosystemavtalets forskningsinriktade spets är batterikemi. Cirkulär ekonomi och cleantech tillsammans med industrins intelligenta lösningar samt utbildningsbanor som stödjer ekosystemet
stärker till många delar regionens starka internationella spetskompetens inom batterikemi.”, beskriver Isosaari.

Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för att Finland före 2030 ska bli världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö. Ekosystemavtalen mellan staten och städerna är också en viktig del av den nya partnerskapsmodellen för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, vars syfte är att stärka FUI-samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra.

Utvecklingen i avtalsstäderna baserar sig på hög universitetsbaserad kompetens och utnyttjande av den. I verksamheten deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

TEM Ekosystemavtal