Fortsätt till innehållet

Kieppi har fått stipendium från K.H. Renlunds stiftelse

Kieppi har fått stipendium för att bygga en stengård och förbättra tillgängligheten till mineralsamlingen. K.H. Renlunds stiftelses understöd är 20 000 euro. Kieppis mål är att förbättra tillgängligheten till Viljo Nissinens mineralsamling och lokala kunskap i geologi samt att öka intresset för geologi.

Kieppis geologiska utställning skall utöka till museets innergård där presenteras berggrundens allmänna bergarter i Mellersta Österbotten och Finlands geologiska specialiteter. Stenblocken skall skaffa som expertarbete av forskare från Geologiska forskningscentralen (GTK).

Viljo Nissinens mineralsamling omfattar mer än 1 500 mineralprover från hela världen. Projektet skall producera elektroniskt material om mineralsamlingen på Kieppis hemsida som är information om malmer, industri mineraler och ädelstenar.