Fortsätt till innehållet
Näringsminister Mika Lintilä på Kokkola Material Week seminariet
Näringsminister Mika Lintilä på Kokkola Material Week seminarietFotograf: Emmi Hyyppä

Kokkola Material Week samlade rekordpublik – som toppveckans höjdpunkt offentliggjordes väteprojekt

Kokkola Material Week, som i år ordnades för tionde gången, överskred arrangörernas alla förväntningar i fråga om deltagare, internationalitet och intressanta teman.

”Årets evenemang har helt enkelt varit underbart. Vi har fått mycket beröm från olika håll, och under veckan har vi redan fått meddelanden från personer runt om i Europa som vill delta i nästa års evenemang. Vi arrangörer skulle inte kunna vara nöjdare! Nästa år ordnas Kokkola Material Week den 20–23 november”, berättar evenemangets koordinator, KOSEKs affärsrelationsutvecklare Nora Birkman Neunstedt.

Under den fyra dagar långa seminarieveckan samlades sammanlagt cirka 1 300 besökare till evenemangsplatsen för att lyssna på över femtio evenemangstalare. Via livestream deltog sammanlagt över 1 400 åskådare. Publikevenemanget som ordnades i köpcentret Chydenia på lördagen efter en paus på två år samlade hundratals deltagare. Rundturerna som ordnats till Karleby storindustriområde fyllde två bussar till det yttersta.

”Vårt tilläggsprogram, promenadturen i Neristan och rundturerna i storindustriområdet, intresserade många besökare, både lokala och mer långväga gäster, och det var fint att få visa Karleby för dem ur många perspektiv. Deltagarna har berömt programmet mycket, och storindustriområdet har överraskat många med sin slagkraft”, konstaterar de arrangörsansvariga för tilläggsprogrammet, KIP ry:s verksamhetsledare Johanna Hylkilä och Jari Kola som svarar för gruppförsäljningen vid Visit Kokkola.

I samband med Kokkola Material Week offentliggjorde Flexens Oy sin plan på ett omfattande väteprojekt i Karleby storindustriområde.

”Kokkola Material Week 2022 går till historien som ett rekordevenemang. Det var väldigt fint att se hur stor publik som deltog i de olika evenemangen. En av höjdpunkterna under Kokkola Material Week var när Flexens Oy offentliggjorde sina planer på att bygga Finlands hittills största väteproduktionsanläggning i Karleby. Anläggningen skulle ha en planerad kapacitet på 300 MW och investeringens värde är ca 500 miljoner euro. Som stadsbor är vi glada över nyheten, som är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete”, berättar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Europeiska spetsföretag inom batteribranschen hade inbjudits av Finland och anlände till Karleby för att hålla det första Battery IPCEI Summit-mötet. Finland och finländska företag deltar aktivt i projekt som leds av Tyskland och Frankrike. Till Karleby anlände nästan 50 representanter för företag, medlemsländer och EU-kommissionen för att bekanta sig med batteriverksamheten i Finland och för att diskutera om aktuella utmaningar inom batteriindustrin.

”Våra gäster var väldigt imponerade över det finländska batterikunnandet, den positiva arbetsandan och det positiva vimlet på Kokkola Material Week”, säger Markku Kivistö, direktör för Cleantech-investeringar vid Business Finland.

Nätverkande är en central del av Kokkola Material Week. Samarbetet med Visit Kokkola möjliggjorde ett rekordantal utställare i entréhallen till Karleby stadshus. I år deltog sammanlagt 14 utställare. Under seminariedagarna utnyttjade den aktiva publiken fint pauserna för att nätverka och bekanta sig med utställarnas utbud.

I årets arrangemang deltog: KOSEK, Karleby stad, Biodalen-klustret, Centria yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen, Mellersta Österbottens förbund, Kokkola Industrial Park, Karleby universitetscenter Chydenius, KPedu, Mediakeskus LIME, Visit Kokkola, Naturresursinstitutet, Uleåborgs universitet, Team Finland, Business Finland, Business Sweden, Innovation Norway och köpcentret Chydenia.

Mer information:

Nora Birkman Neunstedt
affärsrelationsutvecklare
KOSEK
nora.birkman.neunstedt@kosek.fi
044 7809 091