Fortsätt till innehållet

Korpparkens skejtplats och motionsbanan i Rytikangas i Kelviå iståndsätts

Den grundläggande förbättringen av skejtplatsen i Korpparken i Lappilbacken har börjat med att de gamla konstruktionerna rivs. Området beläggs med ny asfalt inom de närmaste veckorna och entreprenören börjar montera de nya konstruktionerna i september. Det är tänkt att arbetet ska vara klart före vintern.

Grundförbättringen av motionsbanan i Rytikangas i Kelviå börjar denna eller nästa vecka. Motionsbanan yta skalas av, jämnas ut och beläggs på nytt med en stenmjölsyta. Banan får också ny belysning. Arbetet pågår så länge som vädret tillåter och fortsätter vid behov nästa sommar.