Fortsätt till innehållet

Motionssedlarna ePassi och Smartum i Karlebynejdens institut

Betalning med motionssedlarna ePassi och Smartum.

Motions- och kulturförmåner är personliga förmåner som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren. De används bara till personliga avgifter.

Vi godkänner ePassi och Smartum som betalningsmedel bara för motions-, dans- och välmåendekurser. Om du vill betala kursavgiften med ePassi eller Smartum sedlar, ta kontakt med institutets kansli antingen via telefon eller besök kansliet innan kursen börjar.

Betalning med motionssedlar är inte längre möjligt efter fakturering. Kom därför ihåg att vara i kontakt med institutet i tid.

Kansliets betjäningstider i institutshuset, Vasavägen 7:

må-to kl. 9.00-11.30, tel 040 8065 160
må-to kl. 17.00-20.00, tel 06 8289 777

Betalning av kursavgifter med motionssedlar återbetalas inte.
Kursavgiften bör betalas i sin helhet med sedlar. För sedlarna ges inga växelpengar.