Fortsätt till innehållet
Ihmisiä Nollapiste-tapahtuman toimintapisteellä.
Fotograf: Joachim Kiviniemi /Torspomedia

Evenemanget Nollpunkten söker talkoarbetare och aktörer som säljer mat och dryck

Karleby stads ungdomstjänster ordnar det drogfria evenemanget Nollpunkten i Västra parken lördagen den 1 juni kl. 16.30-23. Evenemanget är gratis och under det uppträder finska toppartister och på området finns många olika verksamhetspunkter. Alla som kommer till området alkoholtestas vid porten.

TALKOGRUPPER

Vi söker föreningar och idrottslag i Karleby som kan erbjuda talkogrupper för förberedande arbete under evenemangsdagen. För ett skift behövs minst 8-10 starka personer och 5-6 personer för lättare uppgifter. Ersättningen per skift är 700 euro.

  • Byggskift före evenemanget kl. 10–13
  • Nedmonteringsskift efter evenemanget kl. 22.30–01
  • Allt arbete utförs tillsammans med evenemangets producent. Till uppgifterna hör bland annat att resa och ta ner snabbtält, att bära stolar, bord och brandsläckare, att täcka staket med insynsskydd osv. Uppgifterna kräver ingen yrkesexpertis.

Gör så här för att anmäla dig till talkoarbete

Samla en egen talkogrupp inom din förening eller ditt lag. Sänd anmälningsuppgifterna per e-post senast 26.4.2024 till satu-maarit.jarvila@kokkola.fi.

Skriv Talkooilmoittautuminen i rubriken till e-postmeddelandet. Ge följande uppgifter i textfältet:

  • Namnet på din förening eller ditt lag och antal talkoarbetare
  • Vilket arbetsskift ni helst vill delta i (ni kan anmäla er också till båda skiften)
  • Namn på kontaktperson, telefonnummer och e-postadress

Vi kontaktar alla som anmält sig senast i början av maj.

 

AKTÖRER  SOM SVARAR FÖR FÖRSÄLJNING AV MAT OCH DRYCK

Vi söker också aktörer till evenemanget som säljer förmånlig mat, snacks och dryck åt publiken, dvs. unga,  på evenemangsområdet i Västra parken. Vi hoppas att aktörerna beaktar evenemangets karaktär och målgrupp i sitt urval och sin prissättning.

Försäljningsplatsen är gratis åt aktören. Aktören svarar själv för försäljningsplatsens utrustning och eventuella tillstånd och anmälningar som anknyter till livsmedelstillsyn.

Gör så här för att anmäla dig till försäljning av mat och dryck

Sänd ett anbud till oss senast 26.4 på adressen miia.kaunisto@kokkola.fi.

Ge följande uppgifter i e-posten:

  • hurdan mat och/eller dryck säljer du
  • hurdant är ditt behov av el
  • använder du apparater som går på gas, t.ex. grill
  • aktörens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post)

Vi kontaktar alla som anmält sig senast i början av maj.