Fortsätt till innehållet

Nya bostadstomter för yrkesbyggare och byggherrar

Karleby stad bjuder ut nya tomter att sökas till yrkesbyggare och byggherrar. Tomterna som är belägna på   Morkullevägen kan bebyggas sommaren 2024.

  • tomt 251-38-8 (AO, e=0,25), 1 702 m2, Morkullevägen 14
  • tomt 251-38-10 (AO, e=0,25), 1 603 m2, Morkullevägen 16
  • tomt 251-38-12 (AO, e=0,25), 3 103 m2, Morkullevägen 18
  • tomt 251-38-14 (AO, e=0,25), 2 115 m2, Morkullevägen 6

Ansökningstiden för tomter i den elektroniska tomttjänsten går ut 26.5.2024 kl. 23.59. Samtliga tomter överlåts enbart genom försäljning.

Sök en tomt via den elektroniska tomttjänsten

Ansökan

  • Bekanta dig med de lediga tomterna i tomttjänsten.
  • Bekanta dig också med tomternas detaljplanbestämmelser och andra uppgifter innan du lämnar in din ansökan. Du hittar uppgifterna i tomttjänsten genom att klicka på tomtens adress. Då öppnar sig en kartvy och närmare uppgifter om tomten. Du kommer tillbaka till förteckningen över alla lediga tomter genom att i den tomtspecifika infotexten klicka i övre kanten på ”Lediga tomter”.
  • I ansökan anges i prioritetsordning alla de tomter som den sökande är redo att reservera för närmare planering och senare för byggande. Du kan ange närmare uppgifter i fältet “Tilläggsinformation”.
  • I ansökan ska anges det bolag i vilkets namn man önskar att köpebrevet görs.
  • Om flera tomter söks, ska tomterna sättas i prioritetsordning.

Handläggning av ansökningar och val av de som får en tomt

Tomterna lottas ut bland de sökande. Utlottningen ordnas inom två veckor från att ansökningstiden gått ut.

Tomtreservering

Beslutet om reservering fattas av stadsgeodeten på basis av utlottningen. Beslutet skickas till alla som ansökt om tomt. Det är inte möjligt att byta tomtreserveringar.

Tomtöverlåtelse

Tomterna överlåts under reserveringstiden genom försäljning till det pris som gäller vid överlåtelsetidpunkten. Tomterna är byggklara.

Mer information