Fortsätt till innehållet
Padelboll

Nya områden för byggande av padelhallar eller andra idrottshallar

Padel är en racketsport som blivit mycket populär under det gångna året och många företagare har kontaktat staden med avsikt att bygga nya padelhallar i Karleby.

Staden bjuder ut områden för byggande av padelhallar eller andra idrottshallar. Objekten är belägna i Havsparken, Björkhagen och på Campusområdet samt på Kyrkbackens friluftsområde som ligger invid Ventusvägen. Områdena överlåts genom arrende.

Ytterligare information: Matti Kivistö, matti.kivisto@kokkola.fi, tfn 044 780 9343

Anvisningar för ansökan

Av ansökan ska framgå följande uppgifter som också kommer att utgöra kriterier vid valet av sökande som tomterna beviljas till:

  • byggnadstyp
  • situationsplan (skiss) 1:500
  • fasadskisser 1:200
  • illustrationer
  • tidsplan för genomförandet av projektet

Vid ansökan om flera tomter ska tomterna ställas i preferensordning.

Markanvändningsteamet väljer ut de ansökningar som har bästa förutsättningar för vidareutveckling och ber den/de sökande som kommit vidare om preciseringar och tilläggsutredningar till ansökningarna. Ansökningarna behandlas i stadsstyrelsen.

Ansökan ska lämnas in senast 31.5.2021 till Karleby stads registratur på adressen kokkola@kokkola.fi

Kartor över områdena