Fortsätt till innehållet

Rekrytering av Karlebys nya ekonomidirektör framskrider

Tjänsten som Karleby stads ekonomidirektör har varit att sökas fram till 13.4. Fem personer hade sökt tjänsten inom utsatt tid. Av dessa uppfyllde fyra personer formella kompetenskraven, dvs högre högskoleexamen och förtrogenhet med ansvarsområdets verksamhet .

Arbetsgruppen som bereder rekryteringen har beslutat att kalla de fyra formellt kompetenta kandidaterna på intervju: Oksanen Pia, Savela Juha, Tornikoski Mikko samt Vehkaoja Henrik.

En utomstående konsult bistår i rekryteringsprocessen. Ytterligare information avges allt efter att rekryteringsprocessen framskrider.