Fortsätt till innehållet

Röstä på din favoritidé som ska förverkligas genom inkluderande budgetering!

Stadsmiljösektorn genomför en enkät om inkluderande budgetering som är uppdelad i två omgångar. I denna enkät får du rösta på din favoritidé under tiden 20.5. – 2.6.2024 som du vill att ska förverkligas genom inkluderande budgetering 2024.

Idéer togs emot under tiden 19.3–15.4.2024 och det inkom sammanlagt 258 idéer. Idéerna uppdelades i tre kategorier: idéer som vidareutvecklas (60 st.), idéer som utreds på annat håll (72 st.) och idéer som inte går vidare.

Bland de idéer som inte går vidare fanns bl.a. objekt som inte hör till ansvarsområdet parker och idrottsplatser, områden som inte ägs av staden eller idéer som överskred budgeten. Idéer som utreds på annat håll var bl.a. idéer som anknöt till torget eller Havsparken och som tas upp i utvecklingsprojekt som gäller dem. Alla idéer kan eventuellt utnyttjas i framtiden.

De idéer som kunde vidareutvecklas har övervägts och liknande idéer har kombinerats. Av dessa har vi utarbetat idéer som går vidare till omröstningen.

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen. Tanken är att ge invånarna en möjlighet att delta i utvecklingen av Karleby och uppmuntra dem att delta i förbättringen av sin boendemiljö. För inkluderande budgetering har i år reserverats 30 000 euro.

Rösta pådin favoritidé under tiden 20.5.-2.6.2024