Fortsätt till innehållet
Teos, missä on värikkäästi maalattu lato
Elina Försti, Cube, 2021–22. Kuva: Pasi Puskala

Så ska det ses! – Elina Förstis österbottniska landskap

7.6.–29.9.2024

K.H. Renlunds museum, Utställningshallen, Långbrogatan 28, Karleby

I Elina Förstis österbottniska landskap glöder ladorna och riorna av färger

Elina Försti är bosatt i Alajärvi och har gjort sitt själsliga landskap till sitt varumärke. De välbekanta gråa ladorna och riorna har konstnären gett fräscha färger och former. Konstnären dokumenterar det gångna och påminner och både byggnaders och människolivets begränsade livscykel.

På den stora odlade vidden går ett pärlband av gråa lador och rior. De trötta uthusens slokande yttre fungerar som fästpunkter för blicken. Vyn är samtidigt hanterbar och obehärskad på ett fascinerande sätt. K. H. Renlunds museums inbjudningsutställning presenterar Elina Förstis (f. 1971) nyaste verk. Konstnären har särskilt blivit känd som avbildare av lador. För Försti är ladorna objekt i hennes egen närmiljö som är lätta att närma sig. Försti fotograferar byggnader som tiden tärt på och som i ett kalejdoskop vänder hon på landskapet. De karga och anspråkslösa byggnaderna är liksom instrument för konstnärens sprudlande studier i rum, ljus, form och färg.

– Jag tillbringade min barndom i en folkskola från 1930-talet. Dess starka färger gjorde redan då ett starkt intryck på mig. Jag älskar särskilt rött! Om det var möjligt skulle jag måla enbart med olika nyanser av rött, allt från oxblodsrött till skirt rosa, berättar Elina Försti entusiastiskt. Försti har handletts av sin lärare i färglära, bildkonstnär Paul Osipow (f. 1939), och hans tanke om att inspiration är en utmärkt sak. Ibland måste man dock tygla sig och låta också andra färger ta plats, skrattar Försti.

Studierna i Fria konstskolan lärde de blivande bildkonstnärerna att förhålla sig nyfiket och öppet till hela bildkonstens fält. Helsingfors med sitt stora utbud av bildkonst möjliggjorde goda förutsättningar för upptäcktsresor inom konsten. Försti deltar aktivt i konstlivet genom att föreläsa, undervisa, diskutera och uppmuntra blivande konstnärer.

– För mig är konst en grundläggande faktor i livet. Utan konsten kan jag inte leva. En människa som har behov att kontrollera och som söker trygghet kan aldrig bli konstnär. En konstnär måste kunna utstå osäkerhet och överraskningar i sitt liv, konstaterar Försti.

Det långsammas disciplin går tillbaka till hantverkarens teknik

Till sitt första yrke är Elina Försti textilartenom. I Södra Österbotten har man långa traditioner när det gäller vävning och hantverk. Hemvävning i liten skala gav en extra slant till anspråkslösa stugor på 1800-talet. Först vävde man för eget behov, sedan inom landskapet och senare sålde man alstren runt landet. Kvinnorna varvade vävningen och dess olika faser med sitt vanliga hushållsarbete under olika årstider. Dagarna var utmattande långa och disciplinen blev en dygd.

Som bildkonstnär målar Försti i olja. Vävningen och finslipningen av hantverket är synligt också i bildkonstnär Förstis målningar. Konstnären använder penseln på ett genomtänkt detaljerat sätt och målningarnas bildyta associerar till vävt tyg eller ryor. Kanske detta också är en hyllning till forna generationer?

Oljefärgen å sin sida passar en konstnär som har gjort det långsammas disciplin till en konstform. Skapandet av en målning börjar med att hon gör en halvoljeprimer och dess långa torkningsprocess ger möjlighet att bearbeta fräscha färgytor. Försti blandar sina färger i en noggrant vald målarvätska och hon undersöker den inbördes påverkan av basen och vätskan.

– Målning är en intressant teknik mitt ibland de moderna konstformerna, just tack vare färgämnena och färgpigmentens sätt att reflektera ljuset på olika sätt, berättar Försti entusiastiskt. Hon funderar också på sitt dagliga arbete – Hur måla himmel och skog just nu och just i dag? Det blir tillfredsställande om man kan överträffa sig själv.

– Eftersom jag gör målarbotten själv och det tar lång tid för den att torka, över en månad, behöver man inte undra på att min produktion inte är särskilt omfattande, konstaterar hon.

Stormästaren på lador tar stilla ställning

Försti personifierar de byggnader hon avbildar och ger dem en unik själ. Målningarna baserar sig alltid på en fysiskt befintlig byggnad och en del av dem hälsar konstnären på ibland. De är som gamla bekanta och deras yttre böjer sig med åren. Samma finkänsliga förändring syns också i konstnärens målningar. De kännspaka byggnadernas former presenterar sig genom olika ljusfilter, trådkartor och färgbad.

– Man har inte behövt fästa uppmärksamhet vid byggnader som ligger utanför gården och därför har de inte heller skötts på samma sätt som bostadsbyggnader, begrundar Elina Försti fästpunkterna för blicken på vidderna.

Försti kastar sig nyfiket och koncentrerat i målarprocessen och resultatet är en vy som återspeglar den respekt och nit med vilken människan har bearbetat landskapet. Försti har förflyttat de österbottniska viddernas nationallandskap till den digitala eran och i form av pixlade bilder tolkar de lantligheten och landsbygden på ett nytt sätt.

Så ska det ses! är bildkonstnär Elina Förstis ställningstagande till landsbygdens nästan försvunna sätt att forma landet, först efter livsvillkor och senare näring, och samtidigt en kärleksbetygelse till hennes eget själsliga landskap. Målningarna ter sig som dokumentation av förändringen i den österbottniska landsbygdsmiljön. Via byggnadernas livscykel påminner konstnären också om tidens gång och människolivets begränsning.

Så ska det ses! presenterar konstnärens nyaste produktion. Förstis verk finns i många offentliga samlingar. Försti arbetar med tvåårigt understöd från Etelä-Pohjanmaan rahasto. Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande.

Elina Försti – Så ska det ses!

7.6.–29.9.2024

  1. H. Renlunds museum, Utställningshallen, Långbrogatan 28, Karleby

Utställningens texter på finska, svenska och engelska

 

Så ska det ses! – i samband med utställningen

  • Möte med konstnären ti 11.6 kl. 16-17 i samarbete med Suomen kulttuurirahastos projekt Vauhdittamo.
  • Workshop lö 15.6 kl. 11-14 i museikvarteretI samband med evenemanget Sommaröppning på museigårdarna

Gratis inträde till utställningen och evenemangen.

Elina Försti (f. 1971) är bosatt i Alajärvi och hon har gjort sitt själsliga landskap till sitt varumärke. Det österbottniska landskapet med sina (romantiska) gråa lador (och rior) har konstnären låtit bada i fräscha färger och former. Konstnären har i sina målningar dokumenterat förändringen i den österbottniska landsbygdens landskap. I Elina Förstis målningar erinras hennes textilartesanutbildning. Konstnären använder penseln på ett genomtänkt, detaljerat sätt och målningarnas bildyta associerar till vävt tyg. Försti har förflyttat de österbottniska viddernas nationallandskap till den digitala eran och i form av pixlade bilder tolkar de lantligheten och landsbygden på ett nytt sätt. Försti har studerat vid Fria konstskolan. Utöver konstnärsarbetet undervisar hon och är aktiv i konstkretsar. Förstis verk finns i många offentliga samlingar. Så ska det ses! presenterar konstnärens nyaste produktion. Försti arbetar med tvåårigt understöd från Etelä-Pohjanmaan rahasto. Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande.

Mer information:

Elina Försti, 044 557 4667 elina.forsti@japo.fi
Elina Vuorimies, vik. utställningsamanuens, tfn 044 780 9478, elina.vuorimies@kokkola.fi

Bild:
Elina Försti, Ria på skogsåker, 2021–22. Bild: Pasi Puskala