Fortsätt till innehållet

Skogsvårdande gallring på Sandhagens område

I enlighet med stadsstrukturnämndens beslut har gallring av trädbeståndet inletts onsdagen den 28 september 2022 på Sandhagens område. Arbetet utförs av Metsä Groups entreprenör under stadens övervakning.

Gallringens mål är att upprätthålla livskraften hos trädbeståndet som blir kvar samt att främja uppkomsten av nytt trädbestånd som kontinuerlig beståndsvård behöver.

  • Arbetet fortskrider från norra sidan av Outokumpuvägen mot parkeringsplatsen vid Sandhagens spånbana.
  • Medan arbetet pågår rekommenderar vi att man för friluftsliv använder den delen som ligger på havets sida om Bolidens kraftledning eller exempelvis Sandstrand – Harrbåda området som inte berörs av arbetet.
  • Vi önskar att de som rör sig på området visar tålamod med anledning av den tillfälliga störningen som arbetet orsakar. Arbete görs även på kvällar och innanför spånbanans rutter. Enligt uppskattning pågår arbetet i ca 2–3 veckor.
  • Man bör undvika att röra sig i närheten av maskinerna. Skyddsavståndet till maskinerna är minst 50 m. Försäkra dig alltid om att föraren ser dig innan du närmar dig maskinen.