Fortsätt till innehållet
Puheenjohtajan nuija ja asiakirjapino
Fotograf: Mostphotos

Stadsfullmäktiges sammanträde 14.6

Stadsfullmäktige sammanträder mån 14.6  kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet via länken . Länken öppnas 30 minuter före sammanträdets början.

Länken och föredragningslist.