Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 8.8

På föredragningslistan finns bland annat reservering av en företagstomt på Topparstråkets område för Feelia Ab samt avbrytandet av auktionen av Lochteå kommungård och den slutna auktionen av Såggatan 7.

Under auktionsförfarandet har det visat sig att den framtida användningen av fastigheten på Såggatan 7 samt hur användningen passar in i områdets övriga nuvarande verksamhet måste utredas närmare. På grund av det här föreslås det att det slutna auktionsförfarandet avbryts och att ärendet återremitteras till lokalitetsgruppen för behandling. Ingen var intresserad av att köpa Lochteå kommungård, därför avbryts försäljningen även av den fastigheten.

Ärenden som också tas upp är ekonomi- och personalrapporten för juni samt årsprognosen för 2022. Det ekonomiska läget är fortfarande bra men de ekonomiska konsekvenserna av krisen i Ukraina kan redan ses.

Föredragningslista 8.8.2022