Fortsätt till innehållet

Studentfesterna skjuts upp till augusti

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträde fredagen den 21 maj för att dra riktlinjer för skolornas avslutningsarrangemang. Coronaläget på Mellersta Österbottens område är fortfarande svårt och stränga begränsningar gäller för sammankomster. Skolornas avslutningar ordnas med undantagsarrangemang. Även de som ordnar familjefester ombes beakta Soites rekommendationer för privata tillställningar.

Gymnasier

Gymnasierna delar ut studentbetygen i skolorna i spridda små grupper lördagen den 5 juni utan publik. Gymnasierna ger skolspecifik information om arrangemangen via Wilma.

Alla gymnasiers gemensamma studentfest ordnas på Veneziadlördagen den 28 augusti. Gymnasiernas Gamlas dans flyttas också till samma veckoslut och ordnas fredagen den 27 augusti.

 

Grundläggande utbildning

I lågstadierna hålls avslutningarna i de egna klasserna lördagen den 5 juni. Högstadiernas avslutningsarrangemang preciseras då undervisningsarrangemangen under den sista skolveckan preciseras. Skolorna informerar om sina egna arrangemang direkt via Wilma.

 

Museer, bibliotek och ungdomslokaler

Den normala verksamheten i museer, bibliotek och ungdomslokaler har avbrutits fram till 1 juni på grund av coronaläget.

 

Förändringar i begränsningar som gäller hobbyverksamhet utomhus

Den regionala myndighetsgruppen har 21 maj preciserat rekommendationerna som gäller hobbyverksamhet utomhus.

När utomhusidrottsplatser används ska preciseringen som gäller personantalet beaktas (max. 10 personer per grupp). I hobbyverksamhet ska säkerhetsanvisningar för spridningsfasen iakttas.

 

Förhandsröstningen i kommunalvalet 26.5 – 8.6

Förhandsröstningen ordnas 26.5 – 8.6. Röstningsställena håller öppet enligt specialarrangemang, även om stadshuset, biblioteket och kommundelskontorerna för övrigt håller sina dörrar stängda på grund av coronaläget.

Förhandsröstningsställena och -tiderna i Karleby:

Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby

 • 26–28.5 kl. 9.00–19.00
 • 29–30.5 kl. 10.00–16.00
 • 5–4.6 kl. 9.00–19.00
 • 5–6.6 kl. 10.00-16.00
 • 7–8.6. kl. 9.00-19.00

Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby

 • 26–28.5 kl. 10.00–17.00
 • 29–30.5 kl. 12.00–15.00
 • 5–4.6 kl. 10.00–17.00
 • 5–6.6 kl. 12.00–15.00
 • 7–8.6 kl. 10.00–17.00

Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå

 • 26–28.5 kl. 10.00–17.00
 • 29–30.5 kl. 12.00–15.00
 • 5–4.6 kl. 10.00–17.00
 • 5–6.6 kl. 12.00–15.00
 • 7–8.6 kl. 10.00–17.00

Lochteå bibliotek, Skogsåkervägen 2, 68230 Lochteå

 • 26–28.5 kl. 10.00–17.00
 • 29–30.5 kl. 12.00–15.00
 • 5–4.6 kl. 10.00–17.00
 • 5–6.6 kl. 12.00–15.00
 • 7–8.6 kl. 10.00–17.00

Ullava kyrkbys bibliotek, Vionojavägen 29, 68370 Ullava

 • 26–28.5 kl. 10.00–17.00
 • 29–30.5 kl. 12.00–15.00
 • 5–4.6 kl. 10.00–17.00
 • 5–6.6 kl. 12.00–15.00
 • 7–8.6 kl. 10.00–17.00