Fortsätt till innehållet

Svara på enkäten om återvinningsstationens placering!

Karleby stad har utrett alternativa platser för placeringen av återvinningsstationen. För närvarande ligger återvinningsstationen på Kosilområdet på Terminalgatan. Utredningen inleddes utgående från en fullmäktigemotion enligt vilken nuvarande område borde användas av handeln och näringslivet, medan återvinningsstationen borde placeras på ett sådant område som möjliggör en modern återvinningsstations processer och en kvalitativ och smidig hantering av godset.

Under utredningen hittade man sju alternativa förläggningsplatser för återvinningsstationen. Alternativ till nuvarande platsen är Kosillgränd och områden i Storkohmo, Topparbacken, Ventusvägen eller Strandvallen.

Svara på enkäten och berätta din åsikt om återvinningsstationens placering! Den elektroniska enkäten kan besvaras under september på adressen  http://mpt.link/hyotykayttoasema. Du kan rösta på ett av alternativen i enkäten eller ge ditt eget förslag till återvinningsstationens förläggningsplats.

Svara på enkäten!