Fortsätt till innehållet

Tidtabeller för nybyggnadsobjekt och saneringsobjekt sommaren 2021

Stadsstrukturnämnden godkände på sitt sammanträde 14.4 arbetstidtabeller för byggande av infrastruktur.

Av nybyggnadsobjekten fortsätter färdigställandet av evenemangsparken från slutet av maj till mitten av juli. Av saneringsobjekten står specialtrafikleden Silverstensbukten–Norraleden på tur i maj-juni. Under sommaren pågår arbeten också på

  • Rågvägen i Kaustar på avsnittet Hästhagavägen–Såningsgränd (maj-juni, augusti)
  • cykel- och gångbanan på avsnittet Hammargränd–järnvägen i Mesil (juni)
  • Norraledens bullervallar i Halkokari (juni)
  • Långbrogatans förgrening mellan Stadssundet och Grandhuset (augusti)
  • Långbrogatan på avsnittet Stadssundet–Östra Kyrkogatan (augusti-oktober)

Under sommaren beläggs också gator och trafikleder på olika håll i staden.

Tidtabeller för byggande av park- och grönområden

  • Vingårdsparken på Kanaanslands område (maj-juni)
  • Kyrkbacksparken (juni-juli)
  • Silmukkalanpuisto i Kelviå (juli-augusti)

Förbättring av centrumområdets parker pågår under juni och arbeten inom området för Karleby nationalstadspark pågår från maj till september.