Fortsätt till innehållet

Information som uppdateras: Gatuarbete, reparationer eller evenemang på gatuområde

På denna sida uppdateras information om aktuella gatuarbeten och reparationer. Uppdaterad 15.11.2023

Sanering av Libecksgatan pågår

Staden har börjat sanera Libecksgatan på avsnittet mellan Mariegatan och Herman Renlunds gata. Under arbetet byts vattenledningar, avloppsledningar och dagvattenavlopp.

Saneringen påverkar trafiken under resten av året. Endast körning till tomterna är tillåten.

Saneringen av Långbrogatan fortsätter på avsnittet mellan Sundet och Karlebygatan

Saneringen av Långbrogatan fortsätter i oktober. Vecka 41 inleds saneringen av gatan och dagvattenavloppen på avsnittet mellan Sundet och Karlebygatan.

Saneringsarbetet påverkar trafiken under resten av året och vägavsnittet är tidvis stängt för trafik.

Saneringen av bron Punainen silta

Saneringen av bron Punainen silta för gång- och cykeltrafik startar nästa vecka (vecka 33). Bron, som även är känd under namnet Pususilta, är en förbindelse mellan Beckbruket och området för Sundmuns båthus. Bron är avstängd för trafik under saneringen.

Enligt planer slutförs saneringen av bron före utgången av året.

Arbetet med Biskopsbackens cirkulationsplats inleds – ändringar i trafikarrangemangen

Byggarbetet vid Biskopsbackens cirkulationsplats inleds i april i korsningen mellan Norra leden och Uleåvägen. Detta är ett av Karleby stads största enskilda objekt inom infrastrukturbyggande. Utöver cirkulationsplatsen och gatorna som anknyter till den byggs också en underfart för en led för gång- och cykeltrafik under Norra leden. Underfarten förbättrar trafiksäkerheten särskilt för fotgängare och cyklister som kommer från Puntus och Rytibacken.

Arbetet inleds i april och det orsakar undantagsarrangemang i trafiken. Målet är att de nya körbanorna och lederna för gång- och cykeltrafik ska ha asfaltbeläggning i slutet av november 2023. I sin helhet färdigställs arbetet med cirkulationsplatsen till slutet av juli 2024. Arbetet framskrider parallellt med byggandet av Biskopsbackens skola och daghem.

Från och med onsdag 26.4 stängs Norra leden för fordonstrafik på avsnittet mellan Rytibacksvägen och Puntusvägen. Trafiken styrs via en omväg. Hastighetsbegränsningen på området är 40 km/h.

Leden för gång- och cykeltrafik längs Norra leden är i bruk som vanligt. Gång- och cykeltrafiken från Norra leden till Uleåvägen styrs via en tillfällig rutt på Lidls tomt.