Fortsätt till innehållet

Vägarbeten och reparationsobjekt

denna sida uppdateras uppgifter om aktuella vägarbeten och reparationsobjekt.

Sanering av avloppsnätet i salutorgets omgivning veckorna 36–39

  • Arbetet inleds genom att först byta ut en del av brunnarna i stomspillvattenavloppet. Den uppskattade tiden för arbetet är 7.9-16.9. Brunnarna byts ut från Nordens park mot Torggatan. På avsnittet byts 3 st. brunnar ut.. Omhöljningen av spillvattenavloppet genomförs på avsnittet 19.9-28.9. 3. Till sist är avsikten att sanera en del av stomspillvattenavloppets brunnar. Den uppskattade tidpunkten för saneringen är 20.9-30.9. På avsnittet finns 4 st. brunnar som ska saneras.
  • Läs mera om trafikarrangemangen på området

Saneringen av Strandgatan

  • Saneringen av Strandgatan inledde tisdagen den 16 augusti på avsnittet Anders Chydenius gata – Långbrogatan. Arbetet uppskattas vara slutfört före slutet av året, ytbeläggningsarbetet och asfaltbeläggningen slutförs 2023.
  • Läs mer