Fortsätt till innehållet

Jubileumsår 80 år

Institutets jubileumsår!

Nu 80 år – i riktning för förståelse, skönhet, kunnande samt uppskattande av sig själv och andra.

I augusti 1943 grundades samtidigt både Työväenopisto i Karleby och Arbetarinstitutet i Gamlakarleby. Man ville skapa möjligheter till fritidsstudier i staden. Väsentligt var att speciellt erbjuda studiegrupper åt arbetare som flyttade till den snabbt växande staden. Man måste grunda två institut inom folkbildning för båda språkgrupperna därför att skolstyrelsen hade meddelat handläggarna att den inte godkänner grundandet av ett tvåspråkigt institut.

Undervisningen inom de två nya Folkbildningsinstituten kunde startas i oktober 1943. Nu har institutet erbjudit kurser fortlöpande i 80 år. Institutets upprätthållare och verksamhetsområde har under åren ändrats några gånger, men viljan att delta i kurser och upprätthålla institutet är bra i Karleby.  Bildningsstaden förstår hur man kan hjälpa både människor och grupper att andas nya vindar hälsosammare, samt att se och uppleva saker i vidare bemärkelse. Folkbildning har i tiderna bytts till fri bildning, och Karleby stad har sedan 1998 redan fått två gånger tillstånd av utbildningsstyrelsen att upprätthålla det tvåspråkiga institutet.

Märkesårets händelser och uppträdanden sker inom institutet under arbetsårets gång. Festens höjdpunkt kommer att vara Mellersta Österbottens Kammarorkesters kammarmusikseriekonsert ”Platsens själ” 3.11.2023 i institutets sal. Mindre konserter av institutets grupper och studerande finns rikligt runtom i Karleby. I bibliotekets filialer cirkulerar en utställning som presenterar utvecklingen för Karlebynejdens institut under årtionden. Temaåret innehåller händelser och påfund om vilka det finns mer info nedan.

Till märkesårets ära planerades också en ny logo för institutet ”Droppar av lärande och glädje”. Lotta Sundell har planerat logon, och den beskriver bra institutets verksamhet både beträffande namnet och formen.

Välkommen till jubileumsårets evenemang!

Asko Muilu, rektor

 • AIKAJANA NÄYTTELYT KIRJASTOILLA
  Lohtajan kirjasto 1.-27.9.2023
  Kälviän kirjasto 5.-25.10.2023
  Ullava kirkonkylän kirjasto 1.-27.11.2023

 • Mellersta Österbottens Kammarorkesters kammarmusikserie PLATSENS SJÄL: Droppar av lärande och glädje 80 år – Karlebynejdens institut

  fre 3.11. kl. 19.00
  Karlebynejdens institut, Institutshuset, Vasavägen 7

  Mellersta Österbottens Kammarorkesters musiker:

  • Juho Alakärppä, piano
  • Tomi Turunen, textläsning

  80-årsjubilerande Karlebynejdens institut verkar idag i de utrymmen som tidigare var stadens första finskspråkiga skola. I festsalen i det år 1900 byggda lyséet har representanter för det finskspråkiga och fennomanska kulturlivet uppträtt.

  Under konserten återvänder vi till stämningarna för över hundra år sedan. Tyngdpunkten ligger i Toivo Kuulas musik men även lokala Erik Fordell, som ingick i institutets lärarkår, finns representerad i repertoaren.

  Biljetter:

  • i förköp 28/22,50/11 €, www.netticket.fi
  • Biljetter kan också köpas vid dörren
 • Jubileumsårets konsertkalender 2023-2024

  7.10 kl. 14 80 år i feststämning allsångsevenemang, Institutshuset. Finskspråkig.
  8.10. kl. 14 Kokkolanseudun Harmonikkakerho, konsert, Institutshuset.
  3.11. kl. 19  MÖK Kammarmusikserien Platsens själ / Droppar av lärande och glädje 80 år – Karlebynejdens institut. MÖK:s musiker, Juho Alakärppä piano, Tomi Turunen textläsning
  24.11  Kokkolan Naislaulajat och Kokkolan Nuorisokuoro, Lochteå kyrka
  1.12  Adventskonsert Kokkolan Naislaulajat och Kokkolan Lauluveikot, Karleby kyrka
  4.12 kl. 18.30  Solosångarnas julkonsert, Lohtaja-talo; i samarbete med Lohtajan srk, Kulturtjänster
  8.12 kl. 19  Kälviän Viihdekuoros julkonsert, Kelviå kyrka
  12.12 kl. 18.30 Solosångarnas julkonsert, Ullava kyrka; i samarbete med Kaustinen-Ullava srk, Kulturtjänster
  7.1 kl. 14  Fordellin sävelin – till tonerna av Fordell /institutets lärare på scen, Institutshuset
  12.3   Kuorot kohtaa – konsertti osana Kohtalona Käläviä -viikkoa. Tid och plats meddelas senare. I samarbete med kulturtjänster.
  20 – 21.4  Institutets vårutställning och -evenemang, Institutshuset

 • Vårutställning och evenemang
  20 – 21.4.2024, lö och sö kl. 10-16
  Institutshuset, Vasavägen 7

  Konst- och praktiska ämnen

  Musikframträdanden
  lö 20.4 Musikinstrument
  sö 21.4 Körer och musikgrupper

  Välkommen!

 •  

  Till ära av Institutets 80-årsjubileum ordnar vi EN HÖGTIDLIG DRÄKT / KLÄDSEL AV ÅTERVUNNET MATERIAL -tävling.

  Återvinning och återanvändning hör till dagens ansvarsfulla konsumentbeteende. Dessutom vill vi lyfta fram hur det är möjligt att med handarbete och val av material förlänga produkternas livscykel så mycket som möjligt. Tanken tjänar också bra den till höga åldern hunna institutets verksamhetsprinciper om socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart kultur.

  Färdiga dräkter lämnas in till Institutshuset, Vasavägen 7, senast 27.10.2023.
  Se finskspråkiga anvisningar på hemsidan www.kokkola.fi/kso-kni.

  Tävlingens jury väljer de tre bästa dräkterna, som belönas. Till juryn hör Mirabells företagare Pia Klemets och Lina Klemets, yrkeslärare (AMK) Tarja Slotte och Studio Anne’s, företagare Anne Rauhala.  Som juryns ordförande fungerar Päivi Makkonen, som också ger tilläggsuppgifter paivi.makkonen@kokkola.fi 044 7809 527.

 • En flitig stickare, institutets planerarelärare Kirsi Koivisto blev intresserad av att designa INSTITUTSSOCKAN med den nya logon Droppar av lärande och glädje som inspiration. Det finns olika garnpaket och de säljs av Ihan Itse och Taito Shop Kokkola.

  Ihan Itse mönster på finska (pdf), på svenska (pdf) och på engelska (pdf).

  Taito Shop Kokkola mönster på finska (pdf), på svenska (pdf) och på engelska (pdf).