Fortsätt till innehållet

Karleby stads byggnadstillsyn utvecklar sina tjänster. Från början av 2024 löper handläggningen av tillstånd smidigare tack vare förhandshandläggning.

Förhandshandläggningen görs innan en egentlig ansökan lämnas in. Tack vare förhandshandläggningen får sökanden information om tilläggsutredningar eller bilagor som behövs för ansökan i så tidigt skede som möjligt. Syftet med förhandshandläggningen är att det ska behövas färre kompletteringar efter att ansökan lämnats in och att handläggningen av ansökan ska vara snabbare.

Förhandshandläggning görs för alla tillståndstyper, även avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut. När allt som förutsätts i förhandshandläggningen är färdigt kan sökanden lämna in den egentliga ansökan för handläggning.

Förhandshandläggningen handleder sökanden redan när ansökningen bereds och gör handläggningen av ansökan smidigare. Kompletteringsbehov kan ändå framkomma i samband med den egentliga handläggningen av ansökan.