Fortsätt till innehållet

Du är väl inte en arbetsgivare som omedvetet ghostar arbetssökandena?

Arbetsgivarna klagar på att det är svårt att hitta lämplig kompetens och lämpliga arbetstagare. Av de 1 297 företag som besvarade handelskammarens enkät i augusti ansåg hela 68 procent att bristen på kompetent arbetskraft har begränsat och begränsar tillväxten och affärsverksamheten.

Enligt sysselsättningsöversikten i oktober har många branscher lyckats växa efter coronasituationen. I hela landet finns det 169 700 nya lediga arbetsplatser, vilket är omkring 69 100 fler än för ett år sedan. I området som hör till NTM-centralen i Österbotten är de arbetslösa arbetssökandenas andel av arbetskraften lägst i Fasta Finland, 5,8 procent. Motsvarande andel i hela landet är 9,8 procent.

I området som hör till NTM-centralen i Österbotten fanns det 1 533 lediga arbetsplatser i oktober 2020 och i oktober i år var antalet 2 654. Ökningen är enorm: 73 procent. Antalet arbetssökande uppgår till totalt 259 000.

Arbetsgivarbilden är viktig för att arbetstagare och arbete ska mötas

För närvarande är det alltså arbetssökandens marknad, men hur ska företagen få arbetskraft? Något som kan påverka detta är arbetstagarens upplevelser. Med andra ord arbetstagarens upplevelse av och föreställning om arbetet och arbetsgivaren, att söka arbete, arbetssökningsprocessen, rekryteringen och slutligen besluten samt hur allt detta yppar sig för den potentiella arbetstagaren, dvs. arbetssökanden. Jag skulle jämföra detta med dejting eftersom den grundläggande idén är densamma i båda: att hitta en lämplig kandidat som man binder sig till.

Att ghosta betyder enligt Urbaani sanakirja att plötsligt ignorera någon som om han eller hon var ett spöke, trots att båda parterna klart har uttryckt sin vilja att ha kontakt. Den som blir ghostad blir plötsligt ignorerad, får inte svar när han eller hon tar kontakt och är helt oviss om varför den andra plötsligt och utan att meddela det har slutat ge ifrån sig livstecken. Enligt psykologen Jennice Vilhauer, som bland annat tidskriften Anna (07/2019) hänvisar till i en artikel om dejting, är det betydligt smärtsammare att ghosta än att avsluta ett förhållande öppet och utan omsvep.

Jag skulle påstå att man kan dra paralleller mellan fenomenet som rör förhållanden och upplevelserna som gäller arbetssökning. När man lämnar in sin ansökan är man hoppfull, spänd och förväntansfull. Väntan är lång och insatserna är höga. Det är ju ändå ofta fråga om både ens eget och många andras liv.

Arbetssökandens tankar kretsar kring följande frågor: Kan jag byta till en bättre bil? Vågar jag lova att barnet får en större cykel? Kan jag äntligen meddela banken att jag på nytt börjar betala av på lånet? Arbetssökanden, men även arbetsgivaren själv, kan lida särskilt av ovisshet.

För den som söker arbete är det viktigt att bli informerad om att han eller hon inte blivit vald eller kommit vidare i rekryteringsprocessen. Detta ger också en bild av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren meddelar rekryteringsbesluten i stället för att ghosta sökanden, upplever sökanden att arbetsgivaren är intresserad av och sätter värde på sina potentiella arbetstagare. Arbetsgivaren uppfattas som någon som sköter personalförvaltningsärenden på ett omsorgsfullt sätt.

Många arbetssökande som åkt ut kan något senare vara de som företaget verkligen vill ha. Om sökanden har dåliga erfarenheter av en tidigare rekrytering kan det hända att han eller hon inte söker en ny arbetsplats som denna arbetsgivare bjuder ut.

Samarbete för att skapa rekryteringar som gynnar alla

I skuggan av rekryteringen finns många fenomen som vi inte nödvändigtvis förknippar med rekrytering. Alltför ofta hör man att en arbetssökande som är intresserad av en arbetsplats aldrig fått höra hur det gick i rekryteringen. Arbetssökanden får då en negativ bild av arbetsgivaren. För många arbetssökande skapar rekryteringen det första intrycket av arbetsgivaren, på samma sätt som arbetsgivaren får en viss uppfattning om arbetssökanden. Vi vill väl alla ge en så bra bild som möjligt av oss själva och vårt handlande?

Arbetsgivare – vi förstår ditt bekymmer och din brådska. Vi förstår din viktiga roll som en aktör som skapar livskraft och ger arbete. På Företagargalan den 25 september 2021 uttryckte sig Republikens president på följande sätt: ”Ni företagare har ett stort ansvar. Ni bär risken för sysselsättningen och bidrar till att säkerställa välfärden i det finländska samhället. ”

Om du behöver hjälp vid rekryteringar ber vi att du låter oss sysselsättningsexperter hjälpa dig. Låt oss tillsammans skapa en bild av en arbetsgivare som inte ghostar utan som finns vid arbetssökandens sida i med- och motgångar. Den genuina arbetsgivarbilden skaffas inte med ord utan med gärningar.

Sanna-Mari Levijoki
sanna-mari.levijoki@kokkola.fi

Bloggskribenten Sanna-Mari Levijoki leder kommunförsöket för Karlebyregionen i Mellersta Österbotten och arbetar också som sysselsättningschef på Karleby stad. Sanna-Mari är en utvecklingspsykolog som är intresserad av mänsklighet som strävar efter att skapa förståelse mellan individen och den omgivande verksamhetsmiljön och som tror på att empati är något man kan lära sig.